Zasady etykiety biznesu – dress code, savoir-vivre + warsztaty stylistyki i wizażu

Zasady etykiety biznesu – dress code, savoir-vivre + warsztaty stylistyki i wizażu

fot. by Clarita
Mamy wyjątkową okazję zaprosić Państwa na cykl dwudniowych warsztatów zasad etykiety biznesu połączonych z warsztatami stylistyki i wizażu.

Katowice

18-19 lutego 2012

Grupa docelowa

Zapraszamy na spotkanie wszystkie osoby, które pragną zwiększyć swoje umiejętności osobiste, w zakresie autoprezentacji, zwiększając w ten sposób swoją atrakcyjność jako specjalisty na rynku zatrudnienia.

Naszą ofertę w szczególności polecamy osobom, które w ramach swoich obowiązków służbowych, pełnią rolę reprezentacyjną przedsiębiorstwa. Zapraszamy również wszystkie osoby, które dzięki nowym umiejętnościom, pragną być postrzegane jako znawcy i bywalcy, w kręgach biznesowych.

cel warsztatów
W aktualnym rozwoju biznesu coraz większe znaczenie ma znajomość protokołu i etykiety obowiązującej tak w kontaktach biznesowych, jak i w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Powszechne jej stosowanie przez kadrę pracowników wpływa na pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa na rynku. Świadczy o profesjonalnym podejściu tak do klienta, jak i do wykonywanych obowiązków służbowych. Wskazuje na ugruntowaną pozycję na rynku, stałą potrzebę rozwoju i poważne traktowanie podejmowanych działań.Celem warsztatów jest pomoc w stworzeniu spójnej i zgodnej z obowiązującymi normami etykiety biznesu dla wykonywanego zawodu i zajmowanego w przedsiębiorstwie stanowiska. Zaznajomienie uczestników z obowiązującymi w światowych kręgach biznesowych zasadami dotyczącymi komunikacji, zachowania, ubioru, wyglądu i savoir-vivre, w różnych sytuacjach związanych z działalnością zawodową (praca, spotkania, delegacje etc). Dostosowanie etykiety danego specjalisty do wytycznych dotyczących branży i charakteru działalności.W trakcie zajęć uczestnicy zostaną uwrażliwieni na najczęściej popełniane błędy w stosowaniu etykiety biznesowej oraz na różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych.
Kształtowanie własnego wizerunku powinno odbywać się całościowo i obowiązywać w każdej sferze naszego życia. Dzięki temu otoczenie zyskuje na nasz temat spójny zestaw informacji i postrzega nas jako osobę, potrafiącą się odnaleźć w każdej sytuacji. Ma to nie mniejsze  znaczenie niż posiadane wiedza i umiejętności.
W trakcie warsztatów, każdy z uczestników otrzyma odpowiedni zasób informacji na temat odpowiedniego doboru stroju, biżuterii, dodatków oraz makijażu i fryzury w zależności od określonej sytuacji.
 • w zakresie zadań zawodowych
 • w codziennym życiu prywatnym
 • stosownych do spotkań oficjalnych
poruszane zagadnienia
Biznes z klasą czyli idealny styl profesjonalisty
 • czym jest etykieta biznesu
 • podstawowe zasady obowiązujące w etykiecie biznesowej
 • o roli i pozycji człowieka świadczą wartości z jakimi się na co dzień utożsamia
 • etos zawodowy a etykieta
Wizerunek specjalisty a wizerunek firmy
 • specjalista jako wizytówka przedsiębiorstwa
 • budowanie własnego wizerunku jako specjalisty
 • różnice w wizerunku poszczególnych specjalistów
 • priorytety i cechy charakterystyczne dla wizerunku
Savoir vivre na co dzień i od swięta
 • precedencja towarzyska w pracy
 • precedencja towarzyska w trakcie spotkań oficjalnych
 • precedencja towarzyska na co dzień
etykieta biznesowa
 • elementy stroju profesjonalisty
 • elementy protokołu dyplomatycznego
 • dress code – zasady doboru kolorów
 • najczęściej popełniane błędy
budowanie indywidualnego wizerunku
 • podstawy stylistyki i wizażu (teoria barw, analiza kolorystyczna)
 • określenie indywidualnego typu urody i sylwetki
 • dobór fryzur i ubioru
 • korekcja stylu, figury, twarzy
 • stosowanie dodatków i biżuterii
zasady doboru stroju, dodatków do sytuacji
 • toalety wieczorowe
 • toalety oficjalne
 • toalety wyjściowe
 • stroje nieformalne
 • stroje biznesowe
 • stroje sportowe
dobór fryzur i makijażu do sytuacji
 • indywidualny dobór barw
 • kompozycja i jej zastosowanie
 • metody tworzenia
 • zasady profesjonalnego makijażu
program zajęć
zajęcia będą odbywać się przez dwa dni w godzinach 09:00 – 17:00
w ich trakcie przewidziane są przerwy, w tym dwie kawowe. Ilość pozostałych przerw zależna jest od potrzeb uczestników warsztatów.
Metody pracy

Zajęcia prowadzone są metodą mieszaną. Ilość wiedzy przekazywanej w formie teoretycznej stanowi jedynie ogólny zarys tematu i jest ograniczona do minimum.

Zajęcia warszatowo – treningowe prowadzone są w sposób dynamiczny. Długość trwania poszczególnych instrumentów, zależna jest od zainteresowania grupy i tempa nabywania poszczególnych kompetencji.

Wybór metod pracy jest elastyczny i każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb grupy, w sposób pozwalający na efektywne przyswajanie wiedzy, stale zainteresowanie tematem oraz dobrą zabawę i aktywny relaks.

Miejsce szkolenia

Hotel Senator

Ul.1-Maja, Katowice

Koszt warsztatów

1000 zł netto za osobę

w cenę wliczone są koszty zajęć, materiałów dla uczestników oraz przerwy kawowe.

promocje cenowe:

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 3 osób udzielamy 5% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 5 osób udzielamy 10% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych  uczestników.

Ilość miejsc ograniczona.

Termin warsztatów zostanie ustalony po zebraniu minimalnej ilości uczestników