Trener przeciwdziałania mobbingu – zawód przyszłości

Wprowadzenie

Od roku 2011 każdy z pracodawców, dyrektorów i osób zarządzających instytucją, zgodnie wytycznymi PIP do art 94(3) KP, jest zobowiązany do przeszkolenia całej kadry zatrudnionych w swoim przedsiębiorstwie osób.

Prowadzone szkolenia, zgodnie w wymogami unijnymi, powinny zawierać szereg niezbędnych zagadnień, wpływających na poprawę profilaktyki występowania zjawisk przemocy w przedsiębiorstwie, tak by w konsekwencji stać się głównym narzędziem przeciwdziałania mobbingu i podstawą do stworzenia standardów i procedur postępowania – czyli pozostałych narzędzi funkcjonującego w instytucji modelu. Jego jakość będzie decydować o skuteczności wprowadzonych zmian.

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie przeciwdziałania zjawisku mobbingu powinien znaleźć się w teczce osobowej każdego z pracowników. Pracodawca otrzymuje dodatkowo certyfikat wystawiony na swoją firmę, potwierdzający organizację szkoleń. Całość certyfikatów objęta jest listą certyfikacyjną, której oryginał znajduje się w siedzibie firmy szkolącej, potwierdzającą dodatkowo zgodność wystawionych dokumentów.

Mobbing to forma przemocy - jego profilaktyką i przeciwdziałaniem powinni zajmować się jedynie specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy i redukcji jej skutków – tylko wówczas tworzony przez Państwa model, nie stanie się  narzędziem do stosowania mobbingu odwetowego.

Zawód trenera przeciwdziałania mobbingu

Z opisanych wyżej powodów zawód trenera przeciwdziałania mobbingu to specjalizacja, która w przyszłości, będzie traktowana jako osobny zawód.

Ponieważ nadal trwają na świecie badania dotyczące podłoża, mechanizmów i dynamiki zjawisk takich jak mobbing, stalking, przemoc rówieśnicza, w chwili obecnej jest to zawód licencjonowany metodą w oparciu o wiedzę psychotraumatologiczną.

Wymaga on od specjalistów stałego śledzenia zmian badawczych i uzupełniania wiedzy w tym zakresie.

Na dzień dzisiejszy zawód trenera przeciwdziałania mobbingu jest profesją niszową, z tego powodu bardzo poszukiwaną na rynku pracy. Mamy nadzieję to zmienić.

Rozwój zawodowy

Swoim licencjonowanym abiturientom oferujemy możliwość rozwoju w środowisku pracy trenerów.

  1. profesjonalne przygotowanie do pracy metodą
  2. odbycie bezpłatnego stażu trenerskiego
  3. samodzielną pracę przy wsparciu superwizyjnym
  4. profesjonalne przygotowanie do pełnienia  funkcji superwizora i/lub wykładowcy kolejnych adeptów sztuki trenerskiej
  5. samodzielną pracę na stanowisku superwizora, wykładowcy
  6. prowadzenie samodzielne własnej szkoły trenerów i udział w dalszym rozwoju metody.
  7. wpływ na kształt standardów dotyczących budowy modeli przeciwdziałania przemocy w kraju i na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>