Co nas wyróżnia

Gruntowna wiedza i szeroki zakres umiejętności.

Trener biznesu, to profesja wymagająca od człowieka nie tylko posiadania wiedzy na poziomie akademickim i certyfikowanym. Od naszych pracowników, jako samodzielnych profesjonalistów, wymagamy stałego rozwoju tak praktycznego jak i intelektualnego w różnych jej dziedzinach.

Każdy z naszych specjalistów ma obowiązek śledzenia wyników  najnowszych światowych badań w zakresie szeroko rozumianego funkcjonowania człowieka, wprowadzanych metod i technik w tym zakresie.  W szczególności badań psychoneurobiologicznych, dających twarde dowody i będących skutecznym narzędziem do falsyfikacji obowiązujących od lat teorii psychologicznych jak również do lepszego rozumienia zjawisk społecznych.

Jedyni w Polsce specjaliści

Dlatego w chwili obecnej możemy pochwalić się, że posiadamy w naszej kadrze zawodowej jedynych w Polsce fachowców w zakresie

  • profilaktyki i leczenia wtórnego stresu traumatycznego (STS) u osób pracujących metodą B2B,w szczególności z klientem po traumie, będącym w kryzysie, trudnym klientem.
  • zawodowego stresu traumatycznego (VT) u osób pracujących lub funkcjonujących w warunkach silnie stresujących.
  • profilaktyki i leczenia następstw STS i VT w postaci np. „wypalenia zawodowego”, podatności na konflikty etc.
  • zapobiegania następstwom traumy będącej skutkiem zdarzeń losowych u pracowników i ogra-niczania ich wpływu na jakość wykonywanej pracy.

Posiadamy też wysokiej klasy fachowców, w zakresie

  • metod pracy z klientem „przeżywającym  kryzys”, „będącym pod tzw silną presją”,
  • strategii kontaktu i współpracy z ofiarami wypadków, kataklizmów i innych zdarzeń losowych,
  • strategii kontaktów z osobami nadmiernie reaktywnymi, nadpobudliwymi, nadmiernie ucieczkowymi, nadmiernie wycofanymi, niestabilnymi emocjonalnie, etc.

Posiadanie tej wiedzy pozwala nam na skuteczne wsparcie personelu w branżach takich jak: ubezpieczeniowa, windykacyjna, kredytowa, call center, handlowa, doradcza, a  także w zakresie pracy policji, wojska, straży pożarnej, służby więziennej, służby zdrowia, sądownictwa, ratowników, kuratorów, pomocy społecznej, opieki zastępczej jak również  rewalidacji, rehabilitacji  i psychoterapii.

Znajomość najnowszych modeli i metod pracy

Dzięki kontaktom z wieloma zagranicznymi ośrodkami tak naukowymi jak i skupiającymi praktyków, na bieżąco nabywamy wiedzę i umiejętności w zakresie wprowadzanych na świecie modeli pracy z klientem w różnych dziedzinach gospodarki, specyficznych potrzeb i szeroko rozumianych uwarunkowań.

Naszą dewizą jest „doradztwo praktyczne”.

Nasi specjaliści posiadają praktyczne doświadczenia nie tylko w zakresie coatingu, ale również

w zakresie specyfiki działań dla określonej branży, w której działają nasi klienci.  Sami posiadają doświadczenie jako handlowcy, menadżerowie, księgowi, pracownicy produkcji etc. To pozwala im na bycie partnerem dla naszych klientów i lepsze zrozumienie ich potrzeb.

Podejście holistyczne

Wiemy doskonale, że prawidłowy rozwój człowieka czy przedsiębiorstwa zależny jest od wielu ogólnych i specyficznych czynników, które ten rozwój determinują. W naszej pracy nie skupiamy się jedynie na poprawie wybranych przez nas elementów ale na poprawie wszystkich istotnych zjawisk determinujących ten rozwój.

Indywidualne podejście i elastyczność

Każdy z naszych klientów ma inne, specyficzne dla siebie potrzeby. W naszym działaniu nie posługujemy się sztampowymi metodami, pracując ściśle według ich konspektu. Zawsze, na podstawie szczegółowej diagnozy opracowujemy indywidualny plan naszej pracy, który musi zostać zaakceptowany przez klienta. Cechuje nas elastyczność, która pozwala na dostosowanie naszych działań do indywidualnych potrzeb na każdym etapie współpracy.

Wysoko oceniane umiejętności dydaktyczne i retoryczne, poparte wieloletnim doświadczeniem w pracy trenerów

Wieloletnie doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem oraz posiadana przez nas wiedza spowodowała, że jako dydaktycy i trenerzy otrzymujemy od naszych słuchaczy najwyższe noty. Doceniani jesteśmy za jasny i czytelny sposób przekazywania wiedzy; dużą ilość przytaczanych przykładów; ciekawą i urozmaiconą formę prowadzenia zajęć oraz za cierpliwość i skuteczność naszego wsparcia jako trenerów.

Wsparcie rozwoju personalnego w zakresie współpracy w zespole – mediacje personalne.

Jako jedyni na rynku swoim klientom służymy wsparciem w rozwiązywaniu konfliktów powstałych pomiędzy pracownikami w firmie. Dobra atmosfera w pracy i poczucie wsparcia ze strony współpracowników jest głównym determinantem jakości produktów i świadczonych usług, zaangażowania i dokładności w procesie realizacji powierzonych zadań. Wpływa również na wizerunek firmy na zewnątrz, podnosząc jej prestiż,  jako dobrego pracodawcy, producenta czy partnera biznesowego.