Aktualności

Sprawdź najświeższe informacje

Czym jest zjawisko mobbingu? Błędy popełniane w trakcie tworzenia modeli antymobbingowych.

Czym jest zjawisko mobbingu? Błędy popełniane w trakcie tworzenia modeli antymobbingowych.

Mobbing to rodzaj przemocy, najczęściej psychicznej, emocjonalnej, socjalnej, ekonomicznej stosowanej przez pracowników instytucji oraz osoby z nią współpracujące – reprezentujące pracodawcę. Mobbingiem jako zjawiskiem przemocy zajmują się specjaliści psychotraumatologii, etologii i badania psychoneurobiologiczne.  Tworząc model antymobbingowy oraz szkolenia w zakresie mobbingu, powinniśmy oprzeć się na wiedzy i doświadczeniu w pracy z osobami stosującymi przemoc i […]

Nauki zajmujące się badaniem zjawiska mobbingu, stalkingu i innych form przemocy

Nauki zajmujące się badaniem zjawiska mobbingu, stalkingu i innych form przemocy

W tym artykule przybliżymy Państwu charakterystykę współczesnych światowych nauk zajmujących się badaniem zjawiska mobbingu, stalkingu, przemocy szkolnej i rówieśniczej. Warto je poznać, aby wiedzieć jaki zakres wiedzy powinien znaleźć się w materiale merytorycznym szkoleń w zakresie przeciwdziałania mobbingu, dyskryminacji i molestowania – tak szkoleń zamkniętych, skierowanych do pracowników, jak i szkoleń dla menadżerów, pracowników działów […]

Konsultacje dla pracodawców

Konsultacje dla pracodawców

Mobbing to forma przemocy – jego profilaktyką i przeciwdziałaniem powinni zajmować się jedynie specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy i redukcji jej skutków – tylko wówczas tworzony przez Państwa model, nie stanie się  narzędziem do stosowania mobbingu odwetowego. Zapraszamy do korzystania z konsultacji prowadzonych przez naszych trenerów w  zakresie problemów związanych z występowaniem zjawisk mobbingu, dyskryminacji i molestowania profilaktyki […]

Trener przeciwdziałania mobbingu – zawód przyszłości

Wprowadzenie Od roku 2011 każdy z pracodawców, dyrektorów i osób zarządzających instytucją, zgodnie wytycznymi PIP do art 94(3) KP, jest zobowiązany do przeszkolenia całej kadry zatrudnionych w swoim przedsiębiorstwie osób. Prowadzone szkolenia, zgodnie w wymogami unijnymi, powinny zawierać szereg niezbędnych zagadnień, wpływających na poprawę profilaktyki występowania zjawisk przemocy w przedsiębiorstwie, tak by w konsekwencji stać […]

Zadania trenera przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji i molestowania

Otrzymanie zawodowego certyfikatu trenera jest jednocześnie udostępnieniem licencji Mobbing Program CTB na wdrażanie modelu przeciwdziałania mobbingu w zakładach pracy, w tym: prowadzenia szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania. prowadzenia szkoleń dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za budowę modelu profilaktyki i przeciwdziałania mobbingu. prowadzenie konsultacji dla osób budujących […]

Konsultacje w sprawach związanych z mobbingiem i konfliktami w miejscu pracy

Konsultacje w sprawach związanych z mobbingiem i konfliktami w miejscu pracy

  Szukasz porady w sprawie mobbingu? Uważasz, że Twój szef stosuje mobbing? Jesteś ofiarą mobbingu? Chcesz się dowiedzieć, czy to jest mobbing?   Nasi specjaliści prowadzą konsultacje w sprawach związanych z mobbingiem i konfliktami w miejscu pracy dla osób fizycznych i firm. W trakcie konsultacji spróbujemy Państwu pomóc w odpowiedzi na pytanie czy dana sytuacja […]