Czym się zajmujemy

Coach Program CTB w chwili obecnej jest krajowym liderem w zakresie usług związanych z wrażaniem modeli profilaktyki i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w zakładzie pracy.

Zajmujemy się wdrażaniem narzędzi przeciwdziałania zjawisku mobbingu od 2008 roku, w chwili obecnej jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm w tym zakresie.

Na taką pozycję zasłużyliśmy dzięki

  1. wiedzy merytorycznej i szerokiemu doświadczeniu
  2. jakości świadczonych usług, które każdorazowo tworzymy w sposób indywidualny, dostosowując ich elementy do specyficznych uwarunkowań każdego z pracodawców.
  3. elastyczności swojej oferty. Nasze produkty, dzięki ich autorskiej formie,   są możliwe do modyfikacji i rozwoju – co stanowi ważny element w ich użytkowaniu.
  4. elastyczność w doborze komponentów i ich wdrażania w zależności od potrzeb i możliwości, np ekonomicznych, produkcyjnych, organizacyjnych, etc

Na pełen zestaw, składają się następujące elementy, traktowane przez nas jako oddzielne usługi

  1. opracowanie merytoryczne zestawu standardów (kryteriów jakościowych) modelu, który pełni funkcję nadrzędną – normującą wdrożenie procedur i ich stosowanie.
  2. jednodniowe szkolenia formalne (6h) dla wszystkich pracowników, potwierdzane certyfikatem, który powinien znaleźć się w części B dokumentów personalnych.
  3. szkolenia dla kadry menadżerskiej – uzupełniające, mające na celu wdrożenie systemu.
  4. opracowanie merytoryczne zestawu procedur, stanowiących wytyczne profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku mobbingu w zakładzie pracy.
  5. konsultacje dotyczące tworzenia zestawu procedur i ich wdrażania przez kadrę menadżerską.
  6. superwizja i nadzór nad prawidłowością funkcjonowania modelu w przedsiębiorstwie.

Od Państwa potrzeb zależy jedynie, z których wymienionych usług będziecie korzystać i w jakim terminie.

Nasi specjaliści tworzą modele skierowane do wszystkich branży gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) oraz instytucji budżetowych (służby zdrowia, szkolnictwa, pomocy społecznej i innych).

Prowadzimy nasze usługi na terenie całego kraju.

Zapraszamy do indywidualnych konsultacji w zakresie wdrażania przez Państwa modelu przeciwdziałania zjawisku mobbingu.

________________________________________________________________________

coach@program.org.pl

________________________________________________________________________