Zadania trenera przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji i molestowania

Otrzymanie zawodowego certyfikatu trenera jest jednocześnie udostępnieniem licencji Mobbing Program CTB na wdrażanie modelu przeciwdziałania mobbingu w zakładach pracy, w tym:

  1. prowadzenia szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania.
  2. prowadzenia szkoleń dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za budowę modelu profilaktyki i przeciwdziałania mobbingu.
  3. prowadzenie konsultacji dla osób budujących model
  4. wdrażanie standardów jakościowych modelu przeciwdziałania zjawiskom przemocy w miejscu pracy
  5. budowa i wdrażanie procedur związanych z budowanym modelem
  6. prowadzenie badań diagnostycznych i ewaluacyjnych w przedsiębiorstwach w zakresie ochrony pracowników przed występowaniem zjawisk przemocy.
  7. prowadzenie konsultacji dla osób prywatnych
  8. prowadzenie konsultacji na zlecenie sądów.

Uzyskana licencja umożliwia trenerom pracę metodą Mobbing Program – jako partner i przedstawiciel Programu.

Praca naszych licencjonowanych trenerów odbywa się pod marką Mobbing Program.

Mobbing to forma przemocy - jego profilaktyką i przeciwdziałaniem powinni zajmować się jedynie specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy i redukcji jej skutków – tylko wówczas tworzony model, nie stanie się  narzędziem do stosowania mobbingu odwetowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>