Pracownia badań diagnostycznych

Wykonujemy profesjonalne badania diagnostyczne, profilaktyczne i ewaluacyjne w zakresie przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, przemocy szkolnej, stresu i wypalenia zawodowego, nastrojów pracowniczych oraz zaburzeń postraumatycznych (PTSD)

Centrum badań nad mobbingiem

Centrum badań nad mobbingiem

Diagnoza mobbingu, dyskryminacji i molestowania w stosunkach pracy    1/Badania diagnostyczne Uznane narzędzie pracodawcy w przeciwdziałaniu zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania do celów formalno-prawnych.  Zapraszamy do skorzystania z pełnego zestawu prowadzonych przez nas badań dotyczących mobbingu w przedsiębiorstwie.  W szczególności polecamy profesjonalnie wykonane badania w zakresie: diagnostyki występowania mobbingu w Państwa przedsiębiorstwie/instytucji – wskazanie mobbera […]