Metody i strategie rozwiązywania konfliktów personalnych w przedsiębiorstwie – warsztaty dla menadżerów

Metody i strategie rozwiązywania konfliktów personalnych w przedsiębiorstwie – warsztaty dla menadżerów

fot.by flicr.com

Zapraszamy Państwa na warsztaty, których celem jest uzyskanie przez słuchaczy niezbędnej wiedzy do wykonania prawidłowej diagnozy i opracowania strategii neutralizowania konfliktów personalnych w podległym im zespole.

26-30 marca 2012

Kudowa Zdrój

Grupa docelowa:

Zapraszamy na spotkanie wyjazdowe menadżerów, specjalistów HR oraz inne osoby, które na co dzień zajmują się zarządzaniem w tym zarządzaniem podległym sobie personelem.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie obecnie obowiązującej światowej wiedzy (opartej na twardych dowodach psychoneurobiologicznych), dotyczącej przyczyn i mechanizmów powstawania konfliktów personalnych oraz dynamiki ich przebiegu.
Uczestnicy otrzymają niezbędną wiedzę (teoretyczną i praktyczną) dotyczącą metod profilaktyki oraz neutralizowania skutków konfliktów wśród podległej sobie kadry, jak również niezbędne kompetencje potrzebne do prawidłowego zachowania się w sytuacji bezpośrednio lub pośrednio uczestnictwa w konflikcie personalnymjako osoby zarządzającej zespołem.
W ramach warsztatów nabędziecie Państwo również skuteczne umiejętności radzenia sobie ze stresem i neutralizowania napięcia emocjonalnego i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
Dowiecie się również, czym charakteryzuje się tzw „mózg rozwojowy”, charakterystyczny dla przedstawicieli kadry wyższego szczebla. Poznacie specyficzne dla menadżerów metody skutecznego wypoczynku i relaksu.

Poruszane zagadnienia:

Zapraszamy na czterodniową sesję warsztatową dla osób zajmujących się zarządzaniem (w tym zarządzaniem personelem). Prócz wykładów i warsztatów, uczestnicy będą mieli okazję uczestnictwa również w innych formach pracy grupowej i edukacyjnych.

Informacje przekazywane są w sposób, który pozwala na ich wykorzystanie również w innych trudnych sytuacjach, nie tylko związanych z konfliktami pracowników.

W trakcie zjazdu przewidzianych jest 40h dydaktycznych, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z wiedzą w zakresie:

 • przyczyn psychologicznych powstawania określonych zjawisk, zachowań, reakcji człowieka występujących w zakresie poruszanego tematycznie problemu;
 • mechanizmach rządzących dynamiką zjawiska konfliktu personalnego, strategii zachowań i reakcji;
 • ogólnych sposobach reakcji człowieka w sytuacji konfliktu;
 • sposobach jego postrzegania i definiowania zachowań innych osób; występującym systemie zaburzeń na poziomie percepcji, oceny i podejmowania decyzji.
 • własnych predyspozycjach do określonych zachowań i reakcji, oraz profilu swojej osobowości, w zakresie poruszanego problemu.
 • skutecznych w danej sytuacji narzędziach, metodach i technikach wykorzystywanych w kontaktach interdyscyplinarnych.
 • skutecznych sposobach autoregulacji emocjonalnej, radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych, nowych i trudnych.
 • specyficznych dla konfliktu personalnego elementach, mających wpływ na jego dynamikę i charakter.

Otrzymacie Państwo indywidualne wskazówki dotyczące radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, dostosowane do indywidualnych cech osobowości, każdego z uczestników.

szczegółowy plan zajęć
dzień1
do godz 18:00 przyjazd uczestników i zakwaterowanie
18:00 kolacja
18:30 – 20:30 zajęcia integracyjne i organizacyjne
20:30 czas wolny
dzień2
8:30 śniadanie (szwedzki stół)
9:00 – 13:30 zajęcia – część teoretyczna (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
14:00 obiad
15:00 – 18:00 zajęcia – I część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
18:30 kolacja i czas wolny
dzień3
8:30 śniadanie (szwedzki stół)
9:00 – 13:30 zajęcia – II część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
14:00 obiad
15:00 – 18:00 zajęcia – III część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
18:30 kolacja i czas wolny
dzień4
8:30 śniadanie (szwedzki stół)
9:00 – 13:30 zajęcia – IV część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
13:30 zakończenie warsztatów i rozdanie dokumentów ukończenia szkolenia
14:00 obiad
od godz 15:00 wyjazd uczestników lub kontynuowanie wypoczynku we własnym zakresie

Całość zajęć oraz nocleg zorganizowany zostanie w luksusowej, o podwyższonym standardzie, Willi pod Gwiazdami w Kudowie Zdrój. Poza profesjonalną wiedzą będziecie mieć Państwo okazję do wypoczynku w kameralnej atmosferze i nawiązania wielu kontaktów, nie tylko biznesowych. W willi znajduje się również SPA, dla gości pensjonatu.

Metody Pracy:

Zajęcia prowadzone są metodą mieszaną. Ilość wiedzy przekazywanej w formie teoretycznej stanowi jedynie ogólny zarys tematu i jest ograniczona do minimum.

Zajęcia warszatowo – treningowe prowadzone są w sposób dynamiczny. Długość trwania poszczególnych instrumentów, zależna jest od zainteresowania grupy i tempa nabywania poszczególnych kompetencji.

Wybór metod pracy jest elastyczny i każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb grupy, w sposób pozwalający na efektywne przyswajanie wiedzy, stale zainteresowanie tematem oraz dobrą zabawę i aktywny relaks.

Kwalifikacje po ukończeniu

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia na poziomie ogólnym.
Uprawnia on do:

 • wykorzystania poznanej wiedzy w swojej pracy, w ramach zarządzania przedsiębiorstwem lub jego wydzieloną częścią (w tym personelem)
 • uprawnia do podjęcia dalszej edukacji, pozwalającej na dzielenie się zdobytą wiedzą również z innymi specjalistami.
 • możliwość dalszego korzystania z wiedzy naszych specjalistów w formie konsultacji i superwizji – w tym w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Warunki ukończenia

Aktywne uczestnictwo we wszystkich zorganizowanych w ramach szkolenia instrumentach.

Miejsce szkolenia:

Willa pod Gwiazdami

ul. Słowackiego 4, Kudowa Zdrój

Cena od osoby netto:

2900,00 zł

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, nocleg i pełne wyżywienie