Strategie pracy z bardzo trudnym klientem – warsztaty

Strategie pracy z bardzo trudnym klientem – warsztaty

fot. by Jusben
Strategie pracy i kontaktu z klientem nadpobudliwym, nadmiernie ucieczkowym i nadmiernie wycofanym. Profilaktyka stresu reaktywnego, w kontaktach z trudnym klientem.

3-4 marca 2012

Program warsztatów przygotowany został pod kątem pracy z trudnym klientem.

Szczególnie polecany dla osób pracujących w windykacji, call center, w dziale odszkodowań i reklamacji.

Przeznaczony jest również dla pracowników innych działów, w tym handlu, turystyki, gastronomii i hotelarstwa.

 

Cel szkolenia

Zapraszamy na warsztaty o tematyce ogólnej, wprowadzającej i zachęcającej do podjęcia głębszych i bardziej ukierunkowanych studiów. Ich program został stworzony w taki sposób, by wszyscy uczestnicy (bez względu na wykonywany zawód oraz reprezentowaną branżę), nabyli szereg kompetencji, pozwalających na lepsze jakościowo i bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych narzędzi i umiejętności.

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy na temat mechanizmów reakcji i zachowań człowieka w sytuacji dla niego zagrażającej oraz nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie w kontaktach budzących dla jednej ze stron zagrożenie (nadmiernie stresujących).

Program szkolenia ma na celu przekazanie najnowszej światowej wiedzy w tej dziedzinie i oparty został o twarde dowody psychoneurobiologiczne.

W trakcie warsztatów pragniemy podzielić się z Państwem aktualną światową wiedzą na temat mechanizmów realcji i zachowań w sytuacjach trudnych i zagrażających.

Przybliżymy przyczyny i sposoby reakcji organizmu człowieka, w tym klienta w rożnych dla niego sytuacjach.
Nabędziecie Państwo niezbędne do pracy z trudnym klientem kompetencje, pozwalajace na rozladowanie napięcia i spokojne podjęcie mediacji.

Przekażemy szereg strategii, metod i technik umożliwiających pracę i osiągniecie celów w kontaktach z klientami pod presją, w kryzysie, nadmiernie agresywnymi, ucieczkowymi i wycofanymi.

Zadbamy również o profesjonalistów, ukazując mechanizmy powstawania stresu reaktywnego w kontaktach z trudnym klientem, jego profilaktyki i redukcji następstw.

Program szkolenia

W trakcie warsztatów, każdy z uczestników będzie miał okazję dowiedzieć się o

 • przyczynach psychologicznych powstawania określonych zjawisk, zachowań, reakcji człowieka występujących w zakresie poruszanego tematycznie problemu;
 • mechanizmach rządzących dynamiką zjawisk społecznych, strategii zachowań i reakcji;
 • ogólnych sposobach reakcji człowieka w określonej (dla poruszanego problemu) sytuacji; sposobach jego postrzegania i definiowania zachowań innych osób; występującym systemie zaburzeń na poziomie percepcji, oceny i podejmowania decyzji.
 • własnych predyspozycjach do określonych zachowań i reakcji, oraz profilu swojej osobowości, w zakresie poruszanego problemu.
 • skutecznych w danej sytuacji narzędziach, metodach i technikach wykorzystywanych w kontaktach interdyscyplinarnych.
 • skutecznych sposobach autoregulacji emocjonalnej, radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych, nowych i trudnych.
 • dodatkowo, o specyficznych dla poruszanego problemu tematycznego elementach, mających wpływ na jego dynamikę i charakter.
 • Otrzymacie Państwo również szereg informacji na temat mechanizmów powstawania stresu zawodowego, oraz nabędziecie odpowiednie kompetencje przeciwdziałania i neutralizacji skutków traumy.

W trakcie zjazdu, każdy z uczestników, będzie miał okazję do uczestnictwa w

 • spotkaniu integracyjnym, wprowadzającym w tematykę zajęć – 1h.
 • warsztacie przygotowującym uczestników do pracy indywidualnej – 3h
 • praca grupowa (w podgrupach) – 4h
 • praca indywidualna na forum grupy – 8h

W trakcie zajęć staramy się minimalizować ilość przekazywanej teorii w formie wykładu do niezbędnego minimum. Spotkania, na wszystkich czterech poziomach, prowadzone są w formie interaktywnej – skonstruowane w taki sposób, by uczestnicy w ich trakcie nie odczuli zmęczenia i znużenia.

Program warsztatów i metody pracy są zawsze dobierane w sposób elastyczny, w zależności od dynamiki grupy oraz zainteresowań i tempa nabywania wiedzy przez uczestników.

Wielkość grupy ćwiczeniowej pozwala na zachowanie optymalnej dynamiki pracy wg najnowszych światowych standardów.

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone będą prowadzone metodami interaktywnymi.

Wszystkie spotkania prowadzone są w sposób dynamiczny. Długość trwania poszczególnych instrumentów, zależna jest od zainteresowania grupy i tempa nabywania poszczególnych kompetencji.

W trakcie zajęć staramy się minimalizować ilość przekazywanej teorii w formie wykładu do niezbędnego minimum. Spotkania, na wszystkich trzech poziomach, prowadzone są w formie interaktywnej – skonstruowane w taki sposób, by uczestnicy w ich trakcie nie odczuli zmęczenia i znużenia.

Wybór metod pracy jest elastyczny i każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników.

Kwalifikacje po ukończeniu

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia na poziomie ogólnym.

Uprawnia on do
– wykorzystania poznanej wiedzy w swojej pracy, w ramach zarządzania przedsiębiorstwem lub jego wydzieloną częścią (w tym personelem)
– uprawnia do podjęcia dalszej edukacji, pozwalającej na dzielenie się zdobytą wiedzą również z innymi specjalistami.
– możliwość dalszego korzystania z wiedzy naszych specjalistów w formie konsultacji i superwizji – w tym w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Miejsce szkolenia

Hotel Senator

Ul.1-Maja, Katowice

Koszt warsztatów

960 zł netto za osobę

w cenę wliczone są koszty zajęć, materiałów dla uczestników oraz przerwy kawowe.

promocje cenowe:

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 3 osób udzielamy 5% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 5 osób udzielamy 10% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych  uczestników.