Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – szkolenie dla HR  – dobór pracowników

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – szkolenie dla HR – dobór pracowników

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych w celu budowy zespołów pracowniczych w celu funkcjonowania strategii Zarządzanie różnorodnością (diversity management) oraz doboru odpowiedniej kadry.

Odbiorcy

1/Pracownicy działów HR odpowiedzialni w przedsiębiorstwie/instytucji za nabór kandydatów do pracy oraz politykę personalną.

2/Osoby zajmujące się zawodowo rekrutacją wewnątrz firmy/instytucji oraz pracujący na zlecenie innych podmiotów i świadczący usługi pozyskiwania pracowników.

3/Osoby odpowiedzialne za kierowanie pracowników w ramach usług zatrudnienia zewnętrznego (Outsourcingu i leasingu) oraz pracowników Urzędów Pracy – doradców i pośredników zawodowych.

Program szkolenia (informacje ogólne)

1/Podstawowe informacje dotyczące zarządzania różnorodnością (diversity management) – wprowadzenie do tematu (definicje, historia, prawo)

2/Podłoże kulturowe, społeczne i ekonomiczne do stosowania diversity management jako metody zwiększającej naszą konkurencyjność na rynku oraz podnoszącą jakość świadczonych usług.

3/strategie wykorzystania diversity management w zarządzaniu przedsiębiorstwem/urzędem w celu lepszego zaspokojenia potrzeb klientów i działań prorozwojowych instytucji/firmy

4/Światowe i europejskie standardy obowiązujące w budowaniu „różnorodnych” zespołów w ramach strategii Zarządzanie różnorodnością (diversity management)

5/Zarządzanie różnorodnością (diversity management) jako strategia przeciwdziałania dyskryminacji w przedsiębiorstwie/instytucji – założenia prawne i etyczne.

6/Rola Zarządzania różnorodnością (diversity management) w budowaniu solidnej marki oraz zdobywaniu nowych rynku zbytu – rola i zadania specjalistów oraz pracowników szeregowych – rozszerzenie możliwości wykorzystania potencjału pracowników.

7/opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiebiorstwa/instytucji na podstawie specyfiki zróżnicowania potrzeb  klientów -strategie doboru pracowników do potrzeb przedsiębiorstwa – budowa innowacyjnej i prorozwojowej polityki personalnej.

8/strategie pozyskiwania pracowników w Zarządzaniu różnorodnością (diversity management) – na co zwracać szczególną uwagę.

9/Najczęściej popełniane błędy w pracy specjalistów HR oraz doradców zawodowych w tworzeniu polityki personalnej opartej na Zarządzaniu różnorodnością (diversity management) – metody neutralizacji następstw.

 

Całość wiedzy zostanie przekazana w formie interaktywnej na podstawie przykładów, ćwiczeń i dyskusji z wykorzystaniem doświadczeń praktycznych trenerów, w budowie i funkcjonowaniu Zarządzania różnorodnością (diversity management). Każdy temat poruszony na szkoleniu będzie zawierać szereg praktycznych przykładów, tak by słuchacze mogli lepiej zrozumieć i poznać omawiane zagadnienie oraz odnieść go do swojej codziennej pracy i dotychczasowych trudności.

Szkolenia dla pracowników działów HR – dobór pracowników – są drugim krokiem wdrażania systemu zarządzania różnorodnością (diversity management). Pierwszym stopniem jest szkolenie dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem/instytucją. Trzeci krok to szkolenia dla kadry kierowniczej, zarzadzającej zespołami pracowników natomiast czwarty to szkolenia dla pracowników – członków zespołów pracowniczych.

Szkolenia dla pracowników HR organizowane są najczęściej w formie zamkniętej. Organizujemy również te szkolenia w formie otwartej, tak dla osób fizycznych jak i specjalistów kierowanych przez poszczególne instytucje.

Program szkolenia jest programem autorskim, każdorazowo dostosowanym, wraz z merytoryczną wiedzą do indywidualnych potrzeb klientów. Istnieje możliwość skrócenia lub rozbudowy programu o zagadnienia istotne dla zleceniodawcy.

Szczegółowy plan szkolenia przesyłamy na Państwa prośbę, cena za szkolenie jest ustalana indywidualnie po oszacowaniu wszystkich kosztów.

Instytucje zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt mailowy biuro@program.org.pl lub telefoniczny z dyżurującym trenerem 511363206