Zarządzanie różnorodnością (diversity management) szkolenie dla kadry zarządzającej

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) szkolenie dla kadry zarządzającej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności wykorzystania różnorodności osób zatrudnionych w firmie/urzędzie do zwiększenia efektywności i jakości działań oraz podwyższenia wartości marki.

Program szkolenia (informacje skrócone)

1/Podstawowe informacje dotyczące zarządzania różnorodnością (diversity management) – wprowadzenie do tematu (definicje, historia, prawo)

2/Podłoże kulturowe, społeczne i ekonomiczne do stosowania diversity management jako metody zwiększającej naszą konkurencyjność na rynku oraz podnoszącą jakość świadczonych usług.

3/strategie wykorzystania diversity management w zarządzaniu przedsiębiorstwem/urzędem w celu lepszego zaspokojenia potrzeb klientów i działań prorozwojowych instytucji/firmy.

4/strategie budowania zespołów pracowniczych i ekspertskich w zarządzaniu różnorodnością (diversity management).

5/Zarządzanie różnorodnością (diversity management) a przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy.

6/Zarządzanie różnorodnością (diversity management) a przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu klientów instytucji i urzędów państwowych i samorządowych.

7/Zarządzanie różnorodnością (diversity management) jako wewnętrzna metoda coachingowa w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Całość wiedzy zostanie przekazana w formie interaktywnej i treningowej opartej o przykłady (case studies). Szkolenia prowadzą trenerzy – praktycy. Każde z zagadnień jest poparte szeregiem przykładów praktycznych, tak by uczestnicy mogli łatwiej osadzić Zarządzanie różnorodnością (diversity management) w swojej praktyce zarządzania.

Szkolenia organizowane są przez nas w formie otwartej, zamkniętej i półzamkniętej.

Instytucje zainteresowane szkoleniem zapraszamy do kontaktu biuro@program.org.pl – pełny program szkolenia przesyłamy na prośbę zainteresowanych. Telefon bezpośredni do trenerów 511363206.