Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – szkolenie dla kadry kierowniczej – zarządzanie zespołem

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – szkolenie dla kadry kierowniczej – zarządzanie zespołem

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pełne przygotowanie kadry kierowniczej do budowy zespołów pracowniczych i ich zarządzania zgodnie z zasadami Zarządzania różnorodnością (diversity management), w kierunku lepszego zaspokajania potrzeb zróżnicowanych klientów oraz tworzenia nowych strategii rozwoju.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej/menadżerskiej niższego i wyższego szczebla, której zadaniem jest budowa i kierowanie zespołem pracowników oraz zarządzanie pracami kilku podległych działów/zespołów.

Program szkolenia (wersja skrócona)

1/Podstawowe informacje dotyczące zarządzania różnorodnością (diversity management) – wprowadzenie do tematu (definicje, historia, prawo)

2/Podłoże kulturowe, społeczne i ekonomiczne do stosowania diversity management jako metody zwiększającej naszą konkurencyjność na rynku oraz podnoszącą jakość świadczonych usług.

3/Potrzeba diversity management w zarządzaniu zespołem pracowniczym w celu lepszego zaspokojenia potrzeb klientów i działań prorozwojowych instytucji/firmy

4/Strategie budowy zespołów o zróżnicowanym pochodzeniu, kulturze, płci, wieku, wykształceniu, umiejętnościach i wiedzy.

5/Wykorzystanie poszczególnych różnic w celu osiągnięcia lepszych efektów.

6/dobór pracowników do zróżnicowanych potrzeb klientów – ich wpływ na wzrost jakości oferowanych usług i lepsze trafienie w gusta klienta.

7/wykorzystanie zróżnicowanego potencjału pracowników działu – strategie zatrzymania klienta biznesowego z uwagi na jego zróżnicowane potrzeby, rozszerzenie rynków odbiorców, wyższa i bardziej trafna jakość świadczonych usług.

8/Ciemne strony pracy w zróżnicowanym środowisku społecznym – na co zwrócić szczególną uwagę. Doświadczenia innych firm.

9/najczęściej popełniane błędy w budowie i zarządzaniu zespołem w strategii  Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – metody neutralizacji problemów.

 

Całość wiedzy zostanie przekazana w formie interaktywnej każdorazowo odnosząca się do wielu cytowanych przykładów, w celu lepszego zobrazowania problemów związanych z tematem. Uczestnicy mogą oczekiwać interaktywnego wykładu połączonego z dyskusją, ćwiczeń, przykładów case studies każdorazowo dostosowanych do potrzeb klienta i odnoszących sie do podobnych problemów związanych z organizacją pracy i świadczonych usług/produktu.

Szkolenia dla kadry kierowniczej – zarządzanie zespołem – są trzecim krokiem wdrażania systemu  zarządzania różnorodnością (diversity management). Pierwszym stopniem jest szkolenie dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem/instytucją. Drugi stopień to szkolenia dla kadry HR, natomiast czwarty to szkolenia dla pracowników – członków zespołów pracowniczych.

Program szkolenia jest programem autorskim, każdorazowo dostosowanym, wraz z merytoryczną wiedzą do indywidualnych potrzeb klientów. Istnieje możliwość skrócenia lub rozbudowy programu o zagadnienia istotne dla zleceniodawcy.

Szczegółowy plan szkolenia przesyłamy na Państwa prośbę, cena za szkolenie jest ustalana indywidualnie po oszacowaniu wszystkich kosztów.

Instytucje zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt mailowy biuro@program.org.pl lub telefoniczny z dyżurującym trenerem 511363206

iReader iReader Logo