Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – szkolenie dla pracowników – budowanie zespołów

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – szkolenie dla pracowników – budowanie zespołów

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania różnic kulturowych, wiekowych, płci, innych w grupowej realizacji zadań związanych z obsługą klienta i tworzeniem nowych strategii rozwoju.

Odbiorcy szkolenia

Pracownicy instytucji państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorstw i zakładów pracy wszystkich branż rynkowych.

Plan szkolenia (wersja skrócona)

1/Podstawowe informacje dotyczące zarządzania różnorodnością (diversity management) – wprowadzenie do tematu (definicje, historia, prawo)

2/Podłoże kulturowe, społeczne i ekonomiczne do stosowania diversity management jako metody zwiększającej naszą konkurencyjność na rynku oraz podnoszącą jakość świadczonych usług.

3/Zarządzanie różnorodnością (diversity management) jako odpowiedź na zróżnicowanie potrzeb klientów, ze względu na różnice kulturowe, płci, inne.

4/Zarządzanie różnorodnością (diversity management) jako odpowiedź na stale zmieniajacy sie rynek odbiorców produktów i usług.

5/Zarządzanie różnorodnością (diversity management) w obsłudze zróżnicowanych klientów instytucjonalnych i biznesowych.

6/budowa strategii z wykorzystaniem diversity management w celu lepszego zaspokojenia potrzeb klientów i działań prorozwojowych działu, instytucji/firmy.

7/Plusy i minusy zarządzania różnorodnością (diversity management) w pracy grupowej.

8/ najczęściej popełniane błędy w trakcie wdrażania i funkcjonowania Zarządzania różnorodnością (diversity management).

 

Całość wiedzy zostanie przekazana w formie interaktywnej na podstawie przykładów, ćwiczeń i dyskusji z wykorzystaniem doświadczeń praktycznych trenerów, w budowie i funkcjonowaniu Zarządzania różnorodnością (diversity management). Każdy temat poruszony na szkoleniu będzie zawierać szereg praktycznych przykładów, tak by słuchacze mogli lepiej zrozumieć i poznać omawiane zagadnienie oraz odnieść go do swojej codziennej pracy i dotychczasowych trudności.

Szkolenia dla pracowników – budowa zespołu – są czwartym krokiem wdrażania systemu  zarządzania różnorodnością (diversity management). Pierwszym stopniem jest szkolenie dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem/instytucją. Drugi stopień to szkolenia dla kadry HR, natomiast trzeci to szkolenia dla kadry kierowniczej, zarzadzającej zespołami pracowników.

Szkolenia dla pracowników organizowane są najczęściej w formie zamkniętej dla całego utworzonego zespołu. Istnieje możliwość organizacji tych szkoleń jako rozszerzających wiedzę dla kadry kierowniczej, w której gestii jest tworzenie i zarządzanie takim zespołem. Wówczas może być to szkolenie zamknięte, półzamknięte lub otwarte, w zależności od potrzeb klienta.

Program szkolenia jest programem autorskim, każdorazowo dostosowanym, wraz z merytoryczną wiedzą do indywidualnych potrzeb klientów. Istnieje możliwość skrócenia lub rozbudowy programu o zagadnienia istotne dla zleceniodawcy.

Szczegółowy plan szkolenia przesyłamy na Państwa prośbę, cena za szkolenie jest ustalana indywidualnie po oszacowaniu wszystkich kosztów.

Instytucje zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt mailowy biuro@program.org.pl lub telefoniczny z dyżurującym trenerem 511363206