warsztaty weekendowe dla pracowników

warsztaty weekendowe dla pracowników

fot. by flicr

Zapraszamy na wiosenną otwartą sesję warsztatową, skierowaną do osób, które w sposób samodzielny pragną podwyższyć swoje umiejętności a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

W ramach sesji oferujemy cykl zjazdów złożony z czterech niezależnych od siebie, zamkniętych tematycznie modułów, które można swobodnie łączyć, w zależności od indywidualnych potrzeb każdego z uczestników.

 

06-08.05.2011 Nauka i rozwój umiejętności miękkich


20-22.05.2011 Przeciwdziałanie i redukcja następstw stresu zawodowego


03-05.06.2011 Skuteczne metody i techniki pracy z trudnym klientem


17-19.06.2011 Skuteczne metody przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów personalnych w miejscu pracy.

 

Są to warsztaty o tematyce ogólnej, wprowadzającej i zachęcającej do podjęcia głębszych i bardziej ukierunkowanych studiów. Ich program został stworzony w taki sposób, by wszyscy uczestnicy (bez względu na wykonywany zawód oraz reprezentowaną branżę), nabyli szereg kompetencji, pozwalających na lepsze jakościowo i bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych narzędzi i umiejętności.

 

W trakcie warsztatów, każdy z uczestników będzie miał okazję dowiedzieć się o

  • przyczynach psychologicznych powstawania określonych zjawisk, zachowań, reakcji człowieka występujących w zakresie poruszanego tematycznie problemu;
  • mechanizmach rządzących dynamiką danego zjawiska, strategii zachowań i reakcji;
  • ogólnych sposobach reakcji człowieka w określonej (dla poruszanego problemu) sytuacji; sposobach jego postrzegania i definiowania zachowań innych osób; występującym systemie zaburzeń na poziomie percepcji, oceny i podejmowania decyzji.
  • własnych predyspozycjach do określonych zachowań i reakcji, oraz profilu swojej osobowości, w zakresie poruszanego problemu.
  • skutecznych w danej sytuacji narzędziach, metodach i technikach wykorzystywanych w kontaktach interdyscyplinarnych.
  • skutecznych sposobach autoregulacji emocjonalnej, radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych, nowych i trudnych.
  • dodatkowo, o specyficznych dla danego problemu tematycznego elementach, mających wpływ na jego dynamikę i charakter.

W trakcie zjazdu, każdy z uczestników, będzie miał okazję do uczestnictwa w

  • spotkaniu integracyjnym, wprowadzającym w tematykę zajęć – 3h.
  • warsztacie przygotowującym uczestników do pracy indywidualnej – 5h
  • praca indywidualna na forum grupy – 10h

W trakcie zajęć staramy się minimalizować ilość przekazywanej teorii w formie wykładu do niezbędnego minimum.  Spotkania, na wszystkich trzech poziomach, prowadzone są w formie interaktywnej – skonstruowane w taki sposób, by uczestnicy w ich trakcie nie odczuli zmęczenia i znużenia.