warsztaty dla rodziców – jak radzić sobie z własnym stresem

warsztaty dla rodziców – jak radzić sobie z własnym stresem

by clikr
Zapraszamy na wakacyjne warsztaty dla rodziców dzieci z zaburzeniami autoregulacji emocji – nadpobudliwymi, labilnymi emocjonalnie, nadmiernie agresywnymi i ucieczkowymi lub wycofanymi.

w Katowicach

 

Program warsztatów został przygotowany pod kątem profilaktyki stresu pojawiającego się w pracy z tzw trudnym dzieckiem.

Szczególnie polecany dla rodziców i opiekunów dzieci wykazujących zaburzenia autoregulacji emocji i  zaburzenia przywiązania.

Zapraszamy również rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców dzieci z zaburzeniami posttraumatycznymi, nadmiernie reaktywnych, ucieczkowych, nadmiernie wycofanych, lękliwych lub agresywnych.

Cel spotkań

Celem spotkań jest nabycie przez uczestników stosownej wiedzy i umiejętności do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresogennych.

W trakcie treningu nabędziecie Państwo wiedzę na temat mechanizmów reakcji i zachowań człowieka w sytuacji dla niego zagrażającej oraz nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie w kontaktach budzących dla jednej ze stron zagrożenie (nadmiernie stresujących).

Program szkolenia ma na celu przekazanie najnowszej światowej wiedzy w tej dziedzinie i oparty został o twarde dowody psychoneurobiologiczne.

W trakcie warsztatów pragniemy podzielić się z Państwem aktualną światową wiedzą na temat mechanizmów realcji i zachowań w sytuacjach trudnych i zagrażających.

Przybliżymy przyczyny i sposoby reakcji organizmu człowieka, w rożnych dla niego sytuacjach.
Nabędziecie Państwo niezbędne do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresogennych umiejętności, pozwalajace na rozladowanie napięcia i spokojne podjęcie rozmowy, działań i mediacji.

Przekażemy szereg strategii, metod i technik umożliwiających pracę i osiągniecie celów w sytuacjach tzw „pod presją”, kryzysowych, w kontaktach z dziećmi nadmiernie agresywnymi, ucieczkowymi i wycofanymi. Wskażemy jak radzić sobie w sytuacjach które w nas budzą narastające, coraz bardziej negatywne emocje.

Poznacie Państwo również szereg umiejętności przydatnych w leczeniu skutków stresu (w tym zawodowego).

Program warsztatów

W trakcie warsztatów, każdy z uczestników będzie miał okazję dowiedzieć się o

  • przyczynach psychologicznych powstawania określonych zjawisk, zachowań, reakcji człowieka występujących w zakresie poruszanego tematycznie problemu;
  • własnych predyspozycjach do określonych zachowań i reakcji, oraz profilu swojej osobowości, w zakresie poruszanego problemu.
  • skutecznych w danej sytuacji narzędziach, metodach i technikach wykorzystywanych w kontaktach interdyscyplinarnych.
  • skutecznych sposobach autoregulacji emocjonalnej, radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych, nowych i trudnych.
  • dodatkowo, o specyficznych dla poruszanego problemu tematycznego elementach, mających wpływ na jego dynamikę i charakter.
  • Otrzymacie Państwo również szereg informacji na temat mechanizmów powstawania stresu ( w tym zawodowego), oraz nabędziecie odpowiednie kompetencje przeciwdziałania i neutralizacji skutków własnej traumy.

W trakcie spotkania każdy z uczestników będzie mieć okazję do uczestnictwa w

  1. 7-godzinnych warsztatach prowadzonych przez Trenera Narodowej Sieci Leczenia Traumy i Zaburzeń Regulacji Emocji – specjalistę profilaktyki i redukcji skutków stresu w kontaktach z osobami ( w tym dziećmi i młodzieżą) posttraumatycznymi, wykazującymi zaburzenia w autoregulacji emocji.

Nasze spotkania z rodzicami prowadzone są w formie interaktywnej – skonstruowane w taki sposób, by uczestnicy w ich trakcie nie odczuli zmęczenia i znużenia.

Program warsztatów i metody pracy są zawsze dobierane w sposób elastyczny, w zależności od dynamiki grupy oraz zainteresowań i tempa nabywania wiedzy przez uczestników.

Wielkość grupy ćwiczeniowej pozwala na zachowanie optymalnej dynamiki pracy wg najnowszych światowych standardów.

W trakcie spotkań pracujemy metodą case studies pozwalającą nie tylko na naukę, ale również na bieżące rozwiązywanie problemów. Praca w grupach rozwija u uczestników własną aktywność, pozwala na popatrzenie na swoje doświadczenia w sposób obiektywny i nabycie procedur przydatnych w przyszłości.

ilość przerw jest zawsze uzależniona od potrzeb uczestników.

Kwalifikacje po ukończeniu

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia na poziomie ogólnym.

Uprawnia on do
– wykorzystania poznanej wiedzy w swojej pracy, w ramach bieżącej pracy opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, jako rodziców lub opiekunów.
– uprawnia do podjęcia dalszej edukacji, pozwalającej na dzielenie się zdobytą wiedzą również z innymi specjalistami.
– możliwość dalszego korzystania z wiedzy naszych specjalistów w formie konsultacji i superwizji – w tym w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Miejsce warsztatów

Katowice, ul 3-go Maja 6/obok katowickiego Rynku

200 m od dworca PKP i 400 m od dworca PKS w Katowicach

parking bezpłatny przy ul. Sobieskiego obok Placu Wolności (ok. 300 m)

Koszt warsztatów

350 zł brutto za osobę

w cenę wliczone są koszty zajęć, materiałów dla uczestników oraz przerwy kawowe.

promocje cenowe:

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 3 osób udzielamy 5% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 5 osób udzielamy 10% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych  uczestników.

liczba miejsc ograniczona

W przypadku zainteresowania tą ofertą osób z innych części kraju prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia ewentualnych terminów spotkań. biuro@program.org.pl

 

Termin warsztatów zostanie ustalony po zebraniu minimalnej ilości uczestników