warsztaty dla rodziców – gdy dziecko unika nauki i szkoły

warsztaty dla rodziców – gdy dziecko unika nauki i szkoły


Zapraszamy na wakacyjne warsztaty dla rodziców, opiekunów i wychowawców dzieci wykazujących niechęć do nauki lub chodzenia do szkoły – mających problemy w zapamiętywaniu i kojarzeniu materiału szkolnego, będących nadpobudliwymi klasie szkolnej, zbyt labilnych emocjonalnie w trakcie lekcji, nadmiernie agresywnych i ucieczkowych lub wycofanych w stosunku do rówieśników i nauczycieli.


w Katowicach

 

Program warsztatów został przygotowany pod kątem pracy z tzw dzieckiem wykazującym problemy szkolne.

Szczególnie polecany dla rodziców, opiekunów i wychowawców dzieci wykazujących zaburzenia autoregulacji emocji związane z nauką szkolną i w kontaktach z rówieśnikami.

Zapraszamy również rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami posttraumatycznymi, nadmiernie reaktywnych, ucieczkowych, nadmiernie wycofanych, lękliwych lub agresywnych, dla których obowiązek szkolny stanowi nie lada wyzwanie.

cel warsztatów

W ramach cyklu Wakacyjnej Akademii dla Rodziców pragniemy podzielić się z Państwem swoją wiedzą dotyczącą metod i technik pracy z dzieckiem i nastolatkiem wykazującym niechęć do nauki szkolnej i chodzenia do szkoły, mającym problemy z autoregulacją emocjonalną, który w codziennym funkcjonowaniu niejednokrotnie sprawia swoim opiekunom i nauczycielom wiele problemów wychowawczych.

Program warsztatów został przygotowany w taki sposób, by wszyscy uczestnicy (bez względu na wykonywany zawód, przygotowanie merytoryczne i umiejętności), nabyli szereg kompetencji, pozwalających na lepsze jakościowo i bardziej efektywne oddziaływanie i pracę wychowawczą z tego typu dziećmi.

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy na temat mechanizmów reakcji i zachowań człowieka w sytuacji dla niego zagrażającej, przyczyn niewypełniania narzuconym mu obowiązków i trudności w poznawaniu, rozumieniu i zapamiętywaniu materiału oraz nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie w kontaktach z tego typu osobami, w tym dziećmi i młodzieżą.

Program szkolenia ma na celu przekazanie najnowszej światowej wiedzy w tej dziedzinie i oparty został o twarde dowody psychoneurobiologiczne.

W trakcie warsztatów pragniemy podzielić się z Państwem aktualną światową wiedzą na temat mechanizmów realcji i zachowań w sytuacjach trudnych i zagrażających.

Przybliżymy przyczyny i sposoby reakcji organizmu człowieka, tak opiekuna jak i dziecka w sytuacjach budzących opór przed nauką szkolną i chodzeniem do szkoły.
Nabędziecie Państwo niezbędne do pracy z trudnym dzieckiem kompetencje, pozwalajace na rozladowanie napięcia i spokojne podjęcie rozmowy i mediacji.

Program szkolenia

W trakcie warsztatów, każdy z uczestników będzie miał okazję dowiedzieć się o

  • przyczynach psychologicznych powstawania określonych zjawisk, zachowań, reakcji człowieka,w tym dziecka występujących w zakresie poruszanego tematycznie problemu;
  • mechanizmach jakie rządzą dynamiką poruszanych zjawisk, towarzyszących im strategii zachowań i reakcji. W tym zjawisk, zachowań i reakcji u dzieci i młodzieży;
  • ogólnych sposobach reakcji człowieka w określonej (dla poruszanego problemu) sytuacji; sposobach jego postrzegania i definiowania zachowań innych osób; występującym systemie zaburzeń na poziomie percepcji, oceny i podejmowania decyzji;
  • w oparciu o liczne przykłady wskażemy Państwu wiele skutecznych w danej sytuacji narzędzi, metod i technik wykorzystywanych w pracy wychowawczej i opiekuńczej z dzieckiem wykazującym niechęć do nauki lub/i niechęć do podjęcia obowiązku szkolnego.
  • podzielimy się z Państwem wiedzą na temat narzędzi, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą nadmiernie agresywną, ucieczkową lub wycofaną w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

W trakcie spotkania każdy z uczestników będzie mieć okazję do uczestnictwa w

  1. 2-godzinnym wykładzie prowadzonym przez Specjalistę z zakresu psychotraumatologii dzieci i młodzieży ze stowarzyszenia System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną SONDiR.
  2. 5-godzinnych warsztatach prowadzonych przez Trenera Narodowej Sieci Leczenia Traumy i Zaburzeń Regulacji Emocji NLST.

Nasze spotkania z rodzicami prowadzone są w formie interaktywnej – skonstruowane w taki sposób, by uczestnicy w ich trakcie nie odczuli zmęczenia i znużenia.

Program warsztatów i metody pracy są zawsze dobierane w sposób elastyczny, w zależności od dynamiki grupy oraz zainteresowań i tempa nabywania wiedzy przez uczestników.

Wielkość grupy ćwiczeniowej pozwala na zachowanie optymalnej dynamiki pracy wg najnowszych światowych standardów.

Prowadzimy również indywidualne konsultacje w tym zakresie na terenie woj Śląskiego i Mazowieckiego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy na niżej podany adres lub telefonicznie pod nr 511363206

Kwalifikacje po ukończeniu

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia na poziomie ogólnym.

Uprawnia on do
– wykorzystania poznanej wiedzy w swojej pracy, w ramach bieżącej pracy opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, jako rodziców lub opiekunów.
– uprawnia do podjęcia dalszej edukacji, pozwalającej na dzielenie się zdobytą wiedzą również z innymi specjalistami.
– możliwość dalszego korzystania z wiedzy naszych specjalistów w formie konsultacji i superwizji – w tym w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Miejsce warsztatów

Katowice, ul 3-go Maja 6/obok katowickiego Rynku

200 m od dworca PKP i 400 m od dworca PKS w Katowicach

parking bezpłatny przy ul. Sobieskiego obok Placu Wolności (ok. 300 m)

Koszt warsztatów

350 zł brutto za osobę

w cenę wliczone są koszty zajęć, materiałów dla uczestników oraz przerwy kawowe.

promocje cenowe:

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 3 osób udzielamy 5% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 5 osób udzielamy 10% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych  uczestników.

liczba miejsc ograniczona

W przypadku zainteresowania tą ofertą osób z innych części kraju prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia ewentualnych terminów spotkań. biuro@program.org.pl

 

Termin warsztatów zostanie ustalony po zebraniu minimalnej ilości uczestników