zarządzania różnorodnością (diversity management)

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – szkolenie dla pracowników – budowanie zespołów

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – szkolenie dla pracowników – budowanie zespołów

Cel szkolenia Nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania różnic kulturowych, wiekowych, płci, innych w grupowej realizacji zadań związanych z obsługą klienta i tworzeniem nowych strategii rozwoju. Odbiorcy szkolenia Pracownicy instytucji państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorstw i zakładów pracy wszystkich branż rynkowych. Plan szkolenia (wersja skrócona) 1/Podstawowe informacje dotyczące zarządzania różnorodnością (diversity management) – wprowadzenie do tematu […]