„licencja trenera”

Zadania trenera przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji i molestowania

Otrzymanie zawodowego certyfikatu trenera jest jednocześnie udostępnieniem licencji Mobbing Program CTB na wdrażanie modelu przeciwdziałania mobbingu w zakładach pracy, w tym: prowadzenia szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania. prowadzenia szkoleń dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za budowę modelu profilaktyki i przeciwdziałania mobbingu. prowadzenie konsultacji dla osób budujących […]