szkolenia formalne dla pracowników – Profilaktyka mobbingu, molestowania i dyskryminacji w miejscu pracy

szkolenia formalne dla pracowników – Profilaktyka mobbingu, molestowania i dyskryminacji w miejscu pracy

Zapraszamy na jednodniowe formalne szkolenia skierowane do pracowników przedsiębiorstw

w miejscu wskazanym przez klienta

Zgodnie z przepisami art. 94(3) § 1 Kodeksu Pracy, za występowanie w przedsiębiorstwie zjawisk mobbingu, molestowania oraz dyskryminacji, odpowiedzialność spada na pracodawcę oraz kadrę zarządzającą przedsiębiorstwem.

Program zajęć został przygotowany pod kątem, krótkiego przeszkolenia kadry pracowniczej, na wypadek zaistnienia w przedsiębiorstwie zjawisk takich jak mobbing, molestowanie lub dyskryminacja.
Uzyskane w trakcie szkolenia certyfikaty znajdą się w dokumentach poszczególnych pracowników a poznane procedury mogą zostać wykorzystane przez pracodawcę jako strategia przeciwdziałania przemocy w jego przedsiębiorstwie.

cel szkolenia
Jedną z formalnych metod przeciwdziałania tym zjawiskom na terenie podległego sobie przedsiębiorstwa, jest przeszkolenie pracowników w zakresie
– definicji zjawiska mobbingu, jego charakterystycznych cech i zachowań sprawcy oraz przyczyn powstawania
– ogólnych procedur postępowania, na wypadek zaistnienia mobbingu
– odpowiedzialności prawnej osób stosujących przemoc w miejscu pracy zgodnie z przepisami prawa polskiego i międzynarodowego.

Ogólny program szkolenia formalnego dla pracowników
1. ogólna charakterystyka zjawiska mobbingu, molestowania i dyskryminacji w miejscu pracy.
2. Źródła regulacji prawnej określające prawa i obowiązki dotyczące zjawisk przemocy w miejscu pracy.
3. Rodzaje mobbingu ze względu na zajmowane przez strony stanowiska w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
4. Formy mobbingu – ich specyfika oraz najczęstsze przyczyny jego powstawania
5. rola ofiary w narastaniu mobbingu.
6. ogólne procedury postępowania w przypadku zaistnienia zjawiska przemocy.
7. Formalno-prawne narzędzia pracodawcy wykorzystywane w profilaktyce mobbingu, molestowania i dyskryminacji oraz w ich neutralizacji i redukcji następstw

metodologia

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu połączonego z dyskusją.
UWAGA!!!
Tego typu szkolenia, są organizowane przez nas na terenie całego kraju. W tym miejscu zamieściliśmy tylko zaproszenie dotyczące jednego terminu i miejsca organizacji szkolenia.

Mobbing to forma przemocy - jego profilaktyką i przeciwdziałaniem powinni zajmować się jedynie specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy i redukcji jej skutków – tylko wówczas tworzony przez Państwa model, nie stanie się  narzędziem do stosowania mobbingu odwetowego.

W przypadku zainteresowania tą ofertą osób z innych części kraju prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia miejsca i terminów spotkań. biuro@program.org.pl

miejsce organizacji

Centrum Szkoleniowe

Warszawa, ul. Nadrzeczna/obok Centrum Nauki Kopernik

długość szkolenia

6 godz/1 dzień w godzinach porannych lub na wyraźną prośbę większości uczestników w godzinach popołudniowych.

cena

100 zł netto za osobę

ilość miejsc ograniczona

W trakcie warsztatów otrzymacie Państwo od nas zestaw materiałów informacyjnych, stanowiący rozszerzenie poruszanych tematów oraz zestaw ogólnych procedur postępowania na wypadek zaistnienia zjawiska mobbingu, molestowania lub dyskryminacji w miejscu pracy.