Profilaktyka i redukcja skutków stresu zawodowego

Profilaktyka i redukcja skutków stresu zawodowego

Taylor Schlades

Zapraszamy na roczny cykl spotkań treningowych poświęconych profilaktyce i redukcji skutków stresu zawodowego.

23-28 kwietnia 2012

Program warsztatów przygotowany został pod kątem rozwoju własnej osobowości. Polecany jest tym wszystkim, którzy w swojej pracy zawodowej zmagają się z sytuacjami stresującymi, i którzy pragną nabyć stosowne kompetencje, pozwalające na neutralizowanie skutków tych zjawisk oraz na radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Cel spotkań

Celem spotkań jest nabycie przez uczestników stosownej wiedzy i umiejętności do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresogennych.

W trakcie treningu nabędziecie Państwo wiedzę na temat mechanizmów reakcji i zachowań człowieka w sytuacji dla niego zagrażającej oraz nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie w kontaktach budzących dla jednej ze stron zagrożenie (nadmiernie stresujących).

Program szkolenia ma na celu przekazanie najnowszej światowej wiedzy w tej dziedzinie i oparty został o twarde dowody psychoneurobiologiczne.

W trakcie warsztatów pragniemy podzielić się z Państwem aktualną światową wiedzą na temat mechanizmów realcji i zachowań w sytuacjach trudnych i zagrażających.

Przybliżymy przyczyny i sposoby reakcji organizmu człowieka, w tym klienta w rożnych dla niego sytuacjach.
Nabędziecie Państwo niezbędne do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresogennych umiejętności, pozwalajace na rozladowanie napięcia i spokojne podjęcie mediacji.

Przekażemy szereg strategii, metod i technik umożliwiających pracę i osiągniecie celów w kontaktach z osobami tzw „pod presją”, kryzysowych, nadmiernie agresywnymi, ucieczkowymi i wycofanymi. Wskażemy jak radzić sobie w sytuacjach które w nas budzą negatywne emocje – kryzysowych, pod presją etc.

Poznacie Państwo również szereg umiejętności przydatnych w leczeniu skutków stresu (w tym zawodowego).

Program warsztatów

W trakcie warsztatów, każdy z uczestników będzie miał okazję dowiedzieć się o

 • przyczynach psychologicznych powstawania określonych zjawisk, zachowań, reakcji człowieka występujących w zakresie poruszanego tematycznie problemu;
 • mechanizmach rządzących dynamiką zjawisk społecznych, strategii zachowań i reakcji;
 • ogólnych sposobach reakcji człowieka w określonej (dla poruszanego problemu) sytuacji; sposobach jego postrzegania i definiowania zachowań innych osób; występującym systemie zaburzeń na poziomie percepcji, oceny i podejmowania decyzji.
 • własnych predyspozycjach do określonych zachowań i reakcji, oraz profilu swojej osobowości, w zakresie poruszanego problemu.
 • skutecznych w danej sytuacji narzędziach, metodach i technikach wykorzystywanych w kontaktach interdyscyplinarnych.
 • skutecznych sposobach autoregulacji emocjonalnej, radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych, nowych i trudnych.
 • dodatkowo, o specyficznych dla poruszanego problemu tematycznego elementach, mających wpływ na jego dynamikę i charakter.
 • Otrzymacie Państwo również szereg informacji na temat mechanizmów powstawania stresu zawodowego, oraz nabędziecie odpowiednie kompetencje przeciwdziałania i neutralizacji skutków traumy.

szczegółowy plan zajęć
dzień1

 • do godz 14:00 przyjazd uczestników i zakwaterowanie
 • 14:00 obiad
 • 15:00 – 18:00 zajęcia – I część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
 • 18:00 kolacja
 • 18:30 – 20:30 zajęcia integracyjne i organizacyjne
 • 20:30 czas wolny

dzień2

 • 8:30 śniadanie (szwedzki stół)
 • 9:00 – 13:30 zajęcia –  I część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
 • 14:00 obiad
 • 15:00 – 18:00 zajęcia – II część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
 • 18:30 kolacja i czas wolny

dzień3

 • 8:30 śniadanie (szwedzki stół)
 • 9:00 – 13:30 zajęcia – III część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
 • 14:00 obiad
 • 15:00 – 18:00 zajęcia – IV część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
 • 18:30 kolacja i czas wolny

dzień4

 • 8:30 śniadanie (szwedzki stół)
 • 9:00 – 13:30 zajęcia – V część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
 • 14:00 obiad
 • 15:00 – 18:00 zajęcia – VI część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
 • 18:30 kolacja i czas wolny

dzień5

 • 8:30 śniadanie (szwedzki stół)
 • 9:00 – 13:30 zajęcia – VII część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
 • 14:00 obiad
 • 15:00 – 18:00 zajęcia – VIII część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
 • 18:30 kolacja i czas wolny

dzień6

 • 8:30 śniadanie (szwedzki stół)
 • 9:00 – 13:30 zajęcia – IX część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
 • 14:00 obiad
 • 15:00 – 18:00 zajęcia – X część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
 • 18:30 kolacja i czas wolny

dzień7

 • 8:30 śniadanie (szwedzki stół)
 • 9:00 – 13:30 zajęcia – XI część warsztatowo-treningowa (w trakcie zajęć przewidziane są przerwy w tym jedna kawowa)
 • 13:30 zakończenie warsztatów i rozdanie dokumentów ukończenia szkolenia
 • 14:00 obiad
 • od godz 15:00 wyjazd uczestników lub kontynuowanie wypoczynku we własnym zakresie

Całość zajęć oraz nocleg zorganizowany zostanie w luksusowej, o podwyższonym standardzie, Willi pod Gwiazdami w Kudowie Zdrój. Poza profesjonalną wiedzą będziecie mieć Państwo okazję do wypoczynku w kameralnej atmosferze i nawiązania wielu kontaktów, nie tylko biznesowych. W willi znajduje się również SPA, dla gości pensjonatu.

W trakcie zajęć staramy się minimalizować ilość przekazywanej teorii w formie wykładu do niezbędnego minimum. Spotkania, na wszystkich czterech poziomach, prowadzone są w formie interaktywnej – skonstruowane w taki sposób, by uczestnicy w ich trakcie nie odczuli zmęczenia i znużenia.

Program warsztatów i metody pracy są zawsze dobierane w sposób elastyczny, w zależności od dynamiki grupy oraz zainteresowań i tempa nabywania wiedzy przez uczestników.

Wielkość grupy ćwiczeniowej pozwala na zachowanie optymalnej dynamiki pracy wg najnowszych światowych standardów.

metodyka pracy

W trakcie spotkań pracujemy metodą case studies pozwalającą nie tylko na naukę, ale również na bieżące rozwiązywanie problemów. Praca w grupach rozwija u uczestników własną aktywność, pozwala na popatrzenie na swoje doświadczenia w sposób obiektywny i nabycie procedur przydatnych w przyszłości.

W toku kolejnych spotkań, każdy z uczestników będzie miał okazję nabyć stosowną wiedzę i umiejętności, do rozwiązania również aktualnych problemów, które stanowić będą podstawę pracy treningowej.

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone będą prowadzone metodami interaktywnymi.

Wszystkie spotkania prowadzone są w sposób dynamiczny. Długość trwania poszczególnych instrumentów, zależna jest od zainteresowania grupy i tempa nabywania poszczególnych kompetencji.

W trakcie zajęć staramy się minimalizować ilość przekazywanej teorii w formie wykładu do niezbędnego minimum. Spotkania, na wszystkich trzech poziomach, prowadzone są w formie interaktywnej – skonstruowane w taki sposób, by uczestnicy w ich trakcie nie odczuli zmęczenia i znużenia.

Wybór metod pracy jest elastyczny i każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników.

 

Warsztaty zorganizowane zostaną w Centrum Konferencyjno-Pielgrzymkowym na Górze św Anny, w woj opolskim. Miejscowość położona jest obok autostrady A-4 na odcinku między Gliwicami a Opolem. (MOP Wysoka)

koszt spotkań treningowych 3000,00 od osoby za jedno spotkanie. W cenę wliczone są nocleg i wyżywienie.