Przeciwdziałanie zjawisku mobbingu – na co zwracać uwagę przy budowie modelu i doborze szkoleń

Przeciwdziałanie zjawisku mobbingu – na co zwracać uwagę przy budowie modelu i doborze szkoleń

 

Zajmujemy się wdrażaniem narzędzi przeciwdziałania zjawisku mobbingu od 2008 roku,
w chwili obecnej jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm w tym zakresie.

Zjawiskiem mobbingu i redukcji jego następstw nie powinny zajmować się osoby i firmy bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. To bardzo trudny i skomplikowany (wbrew pozorom) temat.

Warto pamiętać, że tworzeniem modeli antymobbingowych, powinni zajmować się specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy. Tylko takie osoby są wstanie stworzyć model, który nie będzie narzędziem do stosowania mobbingu odwetowego i niszczenia wewnętrznej struktury firmy. Przemoc, to bardzo trudny i skomplikowany temat, posiadający wiele pułapek, których ominięcie nie jest proste. Podobnie jak zaburzenia postraumatyczne, o których, specjaliści (psychotraumatolodzy) nabywają wiedzę i doświadczenia przez wiele lat. Tworzenie modelu antymobbingowego wymaga również sporej wiedzy w zakresie zarządzania i prowadzenia interesów, ponieważ od momentu jego wprowadzenia, będzie on podstawowym zestawem wytycznych dotyczących przekazu informacji w przedsiębiorstwie i współpracy.

Od roku 2008  każda osoba zatrudniona (bez względu na rodzaj umowy) powinna zostać przeszkolona w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku mobbingu. Podstawą prawną  jest Europejskie porozumienie pracodawców z 2007 roku oraz zapisy w dokumentach PIP.

Już wiele firm wprowadziło w życie wymogi budowy modelu antymobbingowego. Na rynku pojawiło się tez wiele różnego rodzaju ofert szkoleniowych i doradczych, które różnią się od siebie kształtem i przekazywaną treścią. Dlatego warto wiedzieć na co należy zwrócić uwagę, dokonując prawidłowego wyboru oferty, tak by w przyszłości nie być zmuszonym do ponownego przeprowadzenia procesu nabywania wiedzy w tym zakresie i ochronić się przed oszustwem.

Dlatego warto obalić pojawiające się w ostatnim czasie mity których ilość wzrasta wraz z bumem szkoleń w zakresie profilaktyki mobbingu (szkolenia obowiązkowe zgodnie z art 94(3)KP) i powoli zaczynają funkcjonować własnym życiem. 

Ponieważ wiele osób zapytuje nas, na co powinni zwracać uwagę przy doborze materiału szkoleniowego oraz procedur antymobbingowych, warto wskazać, które w naszej i w opinii innych specjalistów zajmujących się zawodowo tym zjawiskiem oraz światowych wytycznych w tym zakresie, są najbardziej istotnym elementem.

  1. w pierwszej kolejności przeszkolenie całości personelu – szkolenie samej kadry zarządzającej jest działaniem pozbawionym efektów, gdyż podległa im kadra, bez posiadania odpowiedniej wiedzy, nie jest w stanie dokonać zmian w swoim postępowaniu. Bez szkoleń pracowników niższego szczebla, takie działanie jest jedynie dawaniem do ręki narzędzi do stosowania (odwetowego) mobbingu kadrze wyższego szczebla.
  2. szkolenie z mobbingu w pierwszej kolejności powinno zawierać informacje na temat specyficznych na danym stanowisku mechanizmów narastania agresji i sposobu postrzegania przez ludzi własnych i cudzych zachowań. Są to zagadnienia, którymi zajmuje się (bada ich przyczyny, dynamikę, skutki, powiązania) psychotraumatologia a nie psychologia,  socjologia czy prawo. Dlatego szkolenia powinny być przygotowane merytorycznie przez osoby posiadające wiedzę z tego zakresu. Z mobbingiem wiąże się wiele paradoksów w ocenie winnego i ofiary. Człowiek nie wie, ze stosuje przemoc, nie postrzega siebie w roli winnego stosowania agresji, natomiast bardzo często niesłusznie postrzega siebie w roli ofiary.  Na skutek niewłaściwych szkoleń dochodzi najczęściej do stawiania niesłusznych oskarżeń osobom całkowicie niewinnym oraz do dalszej akceptacji zachowań agresywnych. Uważamy to za nadużycie.
  3. Podstawą mobbingu nie jest konflikt – jest on jednym z występujących (chociaż nie musi) etapów pośrednich pomiędzy przyczyną mobbingu a jej końcowym efektem. Szkolenia w zakresie profilaktyki konfliktów personalnych są również niewystarczające w tym temacie. Konflikt personalny występuje tylko w przypadku 20% sytuacji pojawiania się mobbingu i stalkingu.
  4. szkolenia z mobbingu nie powinny przypominać pogadanki, ponieważ wymagają wystawienia certyfikatu ukończenia, który powinien znaleźć się w dokumentach każdego z pracowników.
  5. szkolenie kadry zarządzającej powinno nastąpić dopiero po stworzeniu przez firmę standardów i procedur – które będą stanowić temat szkolenia uzupełniającego. nie można tworzyć procedur w oparciu o powietrze. Nie można ich wdrażać bez zgody pracowników.  Tworzenie w pierwszej kolejności procedur przypomina budowę domu, którą zaczynamy od kładzenia tynków. Ponieważ tworzenie procedur jest nigdy nie kończącym się procesem, i jest równoległe do pojawiających się problemów. Trudno tworzyć procedurę nie rozumiejąc problemu lub w oparciu o błędne założenia. 90% procedur dotyczy działania pracowników.
  6. Dobrze przeprowadzone szkolenie podstawowe (formalne) powinno trwać co najmniej 6h, jest to minimalny czas potrzebny do przekazania wiedzy. Szkolenia uzupełniające dla kadry w zakresie wdrazania procedur (etap drugi budowy modelu)powinny trwać co najmniej 12h. Szkolenia organizacyjne, powinny obejmować minimum 20h treningu. Tyle czasu potrzeba na przekazanie podstawowej wiedzy w tym zakresie.
  7. Wierutnym kłamstwem są informacje o braku badań na temat powstawania zjawiska mobbingu – zostało ono bardzo dobrze zbadane (kilka milionów osób na całym świecie). Dokładnie są znane mechanizmy tego zjawiska, dynamika, kierunki rozwoju, następstwa. Tym zajmuje się psychotraumatologia we współpracy z psychoneurobiologami.
  8. Kłamstwem są również informacje, że w praktyce nie ma możliwości skutecznego zahamowania tego zjawiska. Jest możliwe, tylko nie wolno jako narzędzia stosować dyrektywnej i prawnej przemocy. Zjawisko mobbingu można zahamować przekazując ludziom wiedzę, której im brakuje w zakresie postrzegania narastania agresji. Profilaktyka przede wszystkim.
UWAGA. Tworzenie modelu w zakresie przeciwdziałania zjawisku mobbingu i szkolenia nie powinny przypominać „wolnej amerykanki”, co z przykrością trzeba stwierdzić, bardzo często się zdarza. Pojawiły się na rynku gotowe produkty, które nie spełniają norm szkoleń antymobbingowych – pełniąc jedynie rolę informacyjną – nie zawsze jednak prawidłowo ukierunkowaną na zadania i problem - najczęściej skierowaną do kadry zarządzającej (za duże pieniądze jako osobne szkolenie).  Dokonując wyboru firmy oferującej szkolenia proponujemy zwracać uwagę, które ze standardów i dorobku naukowego stanowią podstawę oferowanych Państwu szkoleń i innych narzędzi oraz czasu od kiedy firma oferuje usługi w zakresie prowadzenia tego typu szkoleń i wdrażania modeli
Trenerzy przeciwdziałania zjawisku mobbingu, którzy od lat specjalizują się we wdrażaniu tego typu produktów, chętnie odpowiadają na Państwa pytania dotyczące procedur budowy w formie nieodpłatnej. Tego typu informacje można uzyskać telefonicznie lub mailowo.
Budowa modelu antymobbingowego powinna przypominać budowę modelu BHP – w którym nie jest wystarczające tak szkolenie samej kadry zarządzającej jak i przekazanie jej tylko prawnych aspektów związanych z występowaniem wypadków przy pracy. Takie działanie jest dawaniem do ręki narzędzi mobbingowych osobom, które od tego momentu będą chciały za wszelką cenę „zaprowadzić porządek”. Podobnie jak w przypadku szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy – każde stanowisko posiada swoje swoiste przyczyny zagrożeń pojawienia się  agresji i przemocy – wg badań to one są najczęstszą przyczyną pojawiania się mobbingu, drugą z przyczyn są paradoksy postrzegania siebie i innych jako ofiary i agresora – i to z nimi w pierwszej kolejności powinni zostać zaznajomieni wszyscy pracownicy. Brak znajomości tych mechanizmów powoduje, że nie tylko w praktyce karzemy osoby niewinne (sami dopuszczamy się działań mobbingowych – odwetowych) ale przede wszystkim tworzone procedury są całkowicie nieskuteczne.
Więcej informacji na temat profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku mobbingu znajdziecie Państwo w artykułach zamieszczonych na stronie głównej portalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>