Model turniejowy – warsztaty metodyczne

Model turniejowy – warsztaty metodyczne

 

 

Pragniemy Państwa zaprosić na roczny cykl warsztatów przygotowujących specjalistów do pracy Modelem Turniejowym.

 

Model Turniejowy, to uniwersalna metoda wspierająca pracę z  osobami indywidualnymi (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi), rodzinami oraz grupami społecznymi i zawodowymi. Jej metodyka zgodna jest z aktualnie obowiązującymi, światowymi standardami pracy z klientem indywidualnym, terapii, wychowania i resocjalizacji.

 • Jej celem jest wzrost wiedzy, umiejętności, kompetencji uczestników programu, np w ramach prowadzonych szkoleń, warsztatów, grup samopomocowych.
 • Służy również do podniesienia samooceny, poczucia wartości i sprawczości, autoregulacji i samomotywacji osób objętych procesem terapii, wychowania, leczenia, resocjalizacji etc.
 • Ma wysoki współczynnik skuteczności w pracy z klientem trudnym, nadpobudliwym, nadmiernie wycofanym, wykazującym wyuczoną bezradność. Sprawdza się w terapii zaburzeń przywiązania, zaburzeń postraumatycznych, leczenia stresu (w tym zawodowego), rodzin wieloproblemowych, osób niedostosowanych społecznie i wykluczonych.
 • Jest skutecznym narzędziem w pracy edukacyjnej, terapeutycznej, socjalizacyjnej etc, z dużymi grupami społecznymi, zawodowymi, terapeutycznymi.
 • Stanowi skuteczny scenariusz szkolnych programów wychowawczych, projektów realizowanych przez instytucje państwowe i NGO.
 • Coraz większą popularność zyskuje wśród pracowników instytucji biznesowych, korporacji i mniejszych przedsiębiorstw jako narzędzie do skuteczniejszego podnoszenia kompetencji miękkich, podnoszenia morale etc.

Z racji swojej ciekawej, niekonwencjonalnej struktury, jest bardzo ciepło przyjmowana tak przez uczestników programu, jak i przez sponsorów, osoby decyzyjne i Samorządowców. Jest to również ciekawa propozycja scenariusza działań w ramach projektów unijnych (np. EFS).

W ramach nauki przewidzianych jest dwanaście 3-dniowych spotkań wyjazdowych, po jednym w każdym miesiącu.

W trakcie szkolenia poza nabyciem niezbędnej wiedzy  teoretycznej, będą Państwo mieli okazję wziąć udział w zorganizowanych specjalnie na potrzeby warsztatowe dwóch równoległych Turniejach Specjalizacyjnych.

Warsztaty metodyczne, organizowane w formie turnieju, pozwalają w prosty sposób nie tylko nabyć potrzebną wiedzę metodyczną, ale również pomagają zrozumieć (doświadczyć) mechanizmy rządzące procesem oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych, edukacyjnych, etc w ramach tej metody; Pomagają dostrzec potrzebę stosowania i przestrzegania sztywnych norm, w które model jest zaopatrzony oraz cechy charakteru struktury i dynamiki elastycznego scenariusza zajęć.

 • W trakcie zajęć zdobędziecie Państwo wiedzę i umiejętności praktyczne, niezbędne do realizacji zadań;
 • Poznacie szereg przykładowych metod i technik, które mogą zostać dowolnie wykorzystywane w tworzonych samodzielnie scenariuszach.
 • Poza gotowymi przykładami uczestnicy warsztatów otrzymają niezbędne wsparcie oraz wskazówki dotyczące wytycznych i procedur, niezbędnych do stworzenia w ramach metody, skutecznych i ciekawych programów.
 • Poznacie Państwo również mechanizmy dotyczące zarządzania zmianą; mechanizmy grupowe występujące przy tej formie pracy z klientem.
 • Samodzielne uczestnictwo w turnieju daje okazję do lepszego poznania mechanizmów i narzędzi psychologicznych, edukacyjnych, terapeutycznych oraz zjawisk i reakcji zachodzących w trakcie trwania programu – tak u uczestników jak i u osób prowadzących i wspierających.
 • Taka forma pracy w uproszczony sposób tłumaczy potrzebę stosowania określonych narzędzi, przybliża w jaki sposób powinny być one wykorzystywane i w jakim celu. Uczestnicy mają okazję do samodzielnego doświadczenia ich uniwersalnego, szerokiego wachlarza przydatności.

W ramach warsztatów otrzymacie Państwo również wiedzę i umiejętności w zakresie

 • przydatnych kompetencji miękkich
 • przeciwdziałania i ograniczania skutków stresu zawodowego
 • strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, niestandardowych.
 • umiejętności mediacyjnych

W trakcje każdego ze zjazdów, będą Państwo mieli okazję uczestniczyć

 • w kolejnej edycji, dwóch równolegle organizowanych, Turniejów Specjalizacyjnych a poza tym
 • w zajęciach grupowych, wykładach, grupach dyskusyjnych;
 • będziecie Państwo korzystać również z konsultacji i superwizji – tak w formie indywidualnej jak i na forum grupy.

W trakcie spotkań podzielimy się z Wami nie tylko wiedzą „oficjalną” – przekażemy również szereg praktycznych wskazówek i własnych doświadczeń związanych z pracą tym modelem.

Poza wiedzą i umiejętnościami gwarantujemy również bardzo dobrą zabawę i odpoczynek w miłym towarzystwie.

Dla uczestników warsztatów otwarta zostanie internetowa platforma komunikacyjna. Za jej pośrednictwem będziecie Państwo otrzymywać niezbędne materiały dydaktyczne. Zostanie również w jej ramach uruchomione miejsce wymiany spostrzeżeń i informacji. Tutaj będą Państwo mieli okazję zadawać pytania, dzielić się swoimi pomysłami oraz nawiązywać szerszą współpracę z innymi specjalistami.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują imienny certyfikat uprawniający do stosowania Modelu Turniejowego w swojej pracy zawodowej.

Po otrzymaniu Certyfikatu, dla osób, które nadal będą miały ochotę uczestniczyć w dalszym tworzeniu i rozwoju tej metody; korzystać z dorobku, pomysłów, doświadczeń oraz wsparcia innych specjalistów wykorzystujących Model Turniejowy w swojej pracy, przygotowana została platforma edukacji, wymiany i wsparcia działająca w ramach Klubu Specjalistów pracujących metodą Modelu Turniejowego. Ta forma współpracy nie tylko w sposób ciągły podwyższa wiedzę i kompetencje w indywidualnym stosowaniu metody, ale również daje możliwość poszerzenia swoich umiejętności do poziomu pozwalającego na samodzielne prowadzenia zajęć warsztatowych dla nowych adeptów pracy Modelem.

 

Termin rozpoczęcia warsztatów 10 czerwca 2011

Miejsce spotkań Góra św. Anny (woj.opolskie – obok autostrady A-4)

Koszt szkolenia wynosi 800,00 zł od osoby za jedno spotkanie.

Cena obejmuje nocleg i wyżywienie, poczęstunek w trakcie przerw kawowych, oraz opłaty za wynajęcie sal i wynagrodzenie prowadzących. W ramach opłaty otrzymacie Państwo również zestaw niezbędnych materiałów takich jak karty pracy, karty ewaluacyjne, szkice proceduralne dla poszczególnych uczestników, konspekty tworzenia scenariuszy i innych niezbędnych do pracy narzędzi.

Opłaty za szkolenie przyjmowane są w miesięcznych ratach, nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem każdego ze zjazdów. Podany termin jest datą wpływu pieniędzy na konto bankowe. Na podstawie wpłat, organizator warsztatów tworzy listę rezerwacyjną uczestników. Osobom, które nie znajdą się na niej, organizator nie będzie w stanie zagwarantować miejsca noclegowego i wyżywienia w trakcie trwania zjazdu.

fot. by mkosut’s of flickr.com