nowoczesny handlowiec – 3. Rola metod i technik sprzedaży a standardy i wytyczne jakości świadczonych usług

nowoczesny handlowiec – 3. Rola metod i technik sprzedaży a standardy i wytyczne jakości świadczonych usług

fot. by mconnors
fot. by mconnors

Zapraszamy na trzeci z modułów warsztatów dotyczących organizacji i pracy nowoczesnego działu handlowego.

Katowice

14-15 kwietnia 2012

 celem warsztatów jest 
1. Umożliwienie nabycia dodatkowych kompetencji przydatnych w pracy z klientem, szczególnie o charakterze pomocowym, pedagogicznym, zarządzania oraz współpracy z przedstawicielami innych działów i instytucji.
2. Zwiększenie warsztatu pracy poprzez nabycie nowych umiejętności zawodowych i społecznych, pozwalających na bardziej skuteczną realizację podejmowanych działań

w ramach tej części w szczególności nacisk zostanie położony na
– standardy i wytyczne w zakresie metod i technik obsługi klienta oraz sprzedaży produktów i świadczenia usług
– Kształtowanie postaw profesjonalisty;
– profilaktykę stresu i wypalenia zawodowego w kontaktach społecznych i pracy zawodowej handlowców.
– Metody i techniki profilaktyczne i autoterapeutyczne.

Grupy docelowe
Pracownicy działów handlowych, windykacji, call center, reklamacji, innych, których rolą jest pozyskiwanie i kontakt z klientem.

W szczególności zapraszamy osoby zajmujące się organizacją sprzedaży w przedsiębiorstwie oraz nadzorujące pracę poszczególnych handlowców.

Tematyka warsztatów
1/ definicja, geneza, specyficzne kierunki strategii oddziaływań
2/ Kontrakt jako generator elastycznego pakietu świadczonych usług skierowanych na indywidualne potrzeby klienta, stylu jego konsumpcji oraz pozycji handlowca pracującego z klientem.
3/ Kontrakt jako generator korzystnych zmian i narzędzi innowacyjnych w światowym i krajowym systemie rozwoju społecznego i gospodarczego.
4/ standardy pracy w zakresie sprzedaży produktów i usług; Klient jako główny cel oddziaływań.
5/ standardy dotyczące roli, zadań i poziomu odpowiedzialności wszystkich stron kontraktu, specjalistów oraz innych osób mających wpływ na przebieg sprzedaży.
6/ Partnerstwo, równouprawnienie i wsparcie jako istota metody pracy z klientem indywidualnym. standardy dotyczące prywatności klienta, zagwarantowania poufności zbieranych informacji. Wytyczne dotyczące przekazu informacji innym podmiotom, tak w ramach sprzedaży i promocji oraz wynikających z innych działań przedsiębiorstwa.
7/ Kontrakt jako metoda sprzedaży – zasady formułowania kontraktu podnoszące skuteczność metody.
8/ Kontrakt jako metoda zarządzania sprawami klienta. Zadania specjalisty ds handlu. Metody i techniki zarządzania i obsługi projektu.
9/ Sprzedawca jako partner i adwokat/przedstawiciel klienta. Zadania sprzedawcy w zakresie reprezentacji spraw klienta w środowisku społeczno-ekonomicznym.
10/ Kontrakt jako metoda formalno-techniczna systemowych oddziaływań społeczno-gospodarczych. Zadania i funkcje sprzedawcy; obszary wpływów specjalistów w ramach metody; wzajemny wpływ czynników pośredniczących na efektywność sprzedaży.
11/ Kontrakt jako generator korzystnych zmian i narzędzi innowacyjnych. Rola i możliwości sprzedawcy w tworzeniu zmian w środowisku na poziomie mikro i makrospołecznym. Zadania sprzedawców w tworzeniu lokalnych i ponadregionalnych inwestycji wspomagających tworzenie innowacji kulturowej i wprowadzaniu zmian w stylach konsumpcji.
12/ profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w kontaktach społecznych i pracy zawodowej handlowców.
13/ Metody i techniki profilaktyczne i autoterapeutyczne jako narzędzie wspierajace działania sprzedażowe.

Program warsztatów jest w całości programem autorskim i podlega przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

zajęcia warsztatowe odbywać się będą w godzinach porannych pomiędzy godz 09:00-16:00

W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy kawowe z poczęstunkiem dla uczestników.
Pozostała ilość przerw jest zależna od potrzeb słuchaczy i dynamiki pracy grupy.

metodologia

Warsztaty prowadzone są w formie treningu interdyscyplinarnego.Zajęcia prowadzone są w sposób dynamiczny. Długość trwania poszczególnych instrumentów, zależna jest od zainteresowania grupy i tempa nabywania poszczególnych kompetencji.Wybór metod pracy jest elastyczny i każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb grupy, w sposób pozwalający na efektywne przyswajanie wiedzy, stale zainteresowanie tematem oraz dobrą zabawę i aktywny relaks.

16 godz/2 dni  szkolenie stacjonarne, organizowane w godzinach porannych.

cena

1600 zł netto za osobę

W cenie zawarte są koszty warsztatów i materiałów szkoleniowych oraz indywidualne konsultacje.

dla osób pragnących skorzystać z uczestnictwa we wszystkich modułach szkoleniowych serii pod nazwą „Nowoczesny handlowiec” przygotowaliśmy bonusy cenowe. Bliższych informacji dotyczących tej formy promocji udzielamy drogą mailową szkolenia@program.org.pl

promocje cenowe:

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 3 osób udzielamy 5% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 5 osób udzielamy 10% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

liczba miejsc ograniczona

W przypadku zainteresowania tą ofertą osób z innych części kraju prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia ewentualnych terminów spotkań. biuro@program.org.pl