nowoczesny handlowiec – 2. strategie pozyskiwania klientów

nowoczesny handlowiec – 2. strategie pozyskiwania klientów

fot. by mconnors
fot. by mconnors

Zapraszamy na drugi z modułów warsztatów dotyczących organizacji i pracy nowoczesnego działu handlowego.

Katowice

10-11 marca 2012


 celem warsztatów jest 
1. Umożliwienie nabycia dodatkowych kompetencji przydatnych w pracy z klientem, szczególnie o charakterze pomocowym, pedagogicznym, zarządzania oraz współpracy z przedstawicielami innych działów i instytucji.
2. Zwiększenie warsztatu pracy poprzez nabycie nowych umiejętności zawodowych i społecznych, pozwalających na bardziej skuteczną realizację podejmowanych działań

– w szczególności nabędziecie umiejętności przydatne
w procesie pozyskiwania klientów.
– nabędziecie umiejętności dostosowania strategii promocji i sprzedaży do potrzeb i charakteru klienta.
– nabędzie wiedzę dotyczącą charakterystyki poszczególnych etapów procesu pozyskiwania klientów.

Grupy docelowe
Pracownicy działów handlowych, windykacji, call center, reklamacji, innych, których rolą jest pozyskiwanie i kontakt z klientem.

W szczególności zapraszamy osoby zajmujące się organizacją sprzedaży w przedsiębiorstwie oraz nadzorujące pracę poszczególnych handlowców.

Tematyka warsztatów
1/ Model bajkowy – model pracy z klientem indywidualnym, pozwalający na szczegółowe określenie jego potrzeb i ich zaspokajanie.
2/ Teorie potrzeb jako podstawa pracy z klientem i kontaktów społecznych
3/ Diagnoza klienta – elementy diagnozy, ogólne i specyficzne; mocne strony klienta, jego zasoby; specyfika otoczenia klienta; dotychczasowe doświadczenia; indywidualna sfera potrzeb;
4/ określenie sytuacji wysokiego ryzyka i nieadekwatnych reakcji.
5/ Cele klienta jako narzędzie, które pozwala i zachęca uczestników do podejmowania wspólnych inicjatyw; metody i techniki ich określania
6/ Studium przypadku jako narzędzie do kształtowania postaw klientów.
7/ Dobór metod i technik sprzedaży i marketingu na podstawie sporządzonej diagnozy; metody tworzenia i realizacji planów sprzedaży – ogólnych i specyficznych.
8/ ogólne i specyficzne zasady promocji i sprzedaży produktów
9/ etykieta zawodowa handlowca jako narzędzie zwiększające skuteczność sprzedaży. Dobór kompetencji miękkich do specyfiki osobowości pracownika działu handlowego.
10/ Etyka zawodowa jako podstawa kształtowania jakości produktu i firmy.

Program warsztatów jest w całości programem autorskim i podlega przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

zajęcia warsztatowe odbywać się będą w godzinach porannych pomiędzy godz 09:00-16:00

W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy kawowe z poczęstunkiem dla uczestników.
Pozostała ilość przerw jest zależna od potrzeb słuchaczy i dynamiki pracy grupy.

metodologia

Warsztaty prowadzone są w formie treningu interdyscyplinarnego.Zajęcia prowadzone są w sposób dynamiczny. Długość trwania poszczególnych instrumentów, zależna jest od zainteresowania grupy i tempa nabywania poszczególnych kompetencji.

Wybór metod pracy jest elastyczny i każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb grupy, w sposób pozwalający na efektywne przyswajanie wiedzy, stale zainteresowanie tematem oraz dobrą zabawę i aktywny relaks.

czas trwania

16 godz/2 dni  szkolenie stacjonarne, organizowane w godzinach porannych.

cena

1600 zł netto za osobę

W cenie zawarte są koszty warsztatów i materiałów szkoleniowych oraz indywidualne konsultacje.

dla osób pragnących skorzystać z uczestnictwa we wszystkich modułach szkoleniowych serii pod nazwą „Nowoczesny handlowiec” przygotowaliśmy bonusy cenowe. Bliższych informacji dotyczących tej formy promocji udzielamy drogą mailową szkolenia@program.org.pl

promocje cenowe:

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 3 osób udzielamy 5% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 5 osób udzielamy 10% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

liczba miejsc ograniczona

W przypadku zainteresowania tą ofertą osób z innych części kraju prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia ewentualnych terminów spotkań. biuro@program.org.pl