nowoczesny handlowiec – 1. Rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych w zakresie obsługi klientów

nowoczesny handlowiec – 1. Rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych w zakresie obsługi klientów

Zapraszamy na trzeci z modułów warsztatów dotyczących organizacji i pracy nowoczesnego działu handlowego.

Katowice

Zmiany gospodarcze i rozwój infrastruktury przedsiębiorstw wpływają również na kształt działań i organizacji poszczególnych działów przedsiębiorstwa oraz na zakres obowiązków poszczególnych specjalistów.

W ramach warsztatów pragniemy przekazać wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące organizacji i działań nowoczesnego działu handlowego.

Celem projektu jest:

1. Podwyższenie poczucia własnej wartości, zdobycie nowych umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych metodami obsługi klientów indywidualnych, obsługi klientów grupowych oraz prowadzenia społecznej kampanii promocyjno-handlowej produktów i usług.
2. Metod pracy interdyscyplinarnej w zakresie działań biznesowych mających na celu zmiany w środowisku społecznym, kształtowania potrzeb oraz stylu konsumpcji.
3. Kształtowanie postawy nowoczesnego handlowca. Podnoszenie skuteczności działań i jakości świadczonych usług.

a w szczególności:

1. Umożliwienie nabycia dodatkowych kompetencji przydatnych w pracy z klientem, szczególnie o charakterze pomocowym, pedagogicznym, zarządzania oraz współpracy z przedstawicielami innych działów i instytucji.
2. Zwiększenie warsztatu pracy poprzez nabycie nowych umiejętności zawodowych i społecznych, pozwalających na bardziej skuteczną realizację podejmowanych działań

Grupy docelowe
Pracownicy działów handlowych, windykacji, call center, reklamacji, innych, których rolą jest pozyskiwanie i kontakt z klientem.

W szczególności zapraszamy osoby zajmujące się organizacją sprzedaży w przedsiębiorstwie oraz nadzorujące pracę poszczególnych handlowców.

Tematyka warsztatów
1/ tworzenie i kształtowanie środowiska odbiorców; jego potrzeb i kultury konsumpcji
2/ tworzenie relacji zawodowych i partnerskich z klientem
budowanie społecznej sieci odbiorców
3/ kształtowanie profesjonalnej postawy handlowej
4/ pośrednie i nieinwazyjne metody promocji i marketingu
5/ metody kształtowania długofalowej współpracy z siecią odbiorców
6/ tworzenie profesjonalnego warsztatu pracy handlowca; nowoczesne narzędzia i możliwości ich wykorzystania.
7/ Sytuacje standardowe i niestandardowe w zakresie obsługi klienta – metody i techniki.
8/ metody pracy interdyscyplinarnej wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z instytucjami zewnętrznymi; podnoszenie współpracy wewnątrzgrupowej; określenie miejsca działu handlowego w systemie organizacyjnym przedsiębiorstwa; budowanie marki produktu i firmy na rynku gospodarczym i branżowym.
9/ Rola i wzmocnienie funkcjonowania superwizji i zespołów samopomocowych w ramach organizacji zespołów sprzedaży i działów handlowych
10/ Metody i techniki podnoszące współpracę zawodową kadry handlowców.

Program warsztatów jest w całości programem autorskim i podlega przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

zajęcia warsztatowe odbywać się będą w godzinach porannych pomiędzy godz 09:00-16:00

W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy kawowe z poczęstunkiem dla uczestników.
Pozostała ilość przerw jest zależna od potrzeb słuchaczy i dynamiki pracy grupy.

metodologia

Warsztaty prowadzone są w formie treningu interdyscyplinarnego.

Zajęcia prowadzone są w sposób dynamiczny. Długość trwania poszczególnych instrumentów, zależna jest od zainteresowania grupy i tempa nabywania poszczególnych kompetencji.

Wybór metod pracy jest elastyczny i każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb grupy, w sposób pozwalający na efektywne przyswajanie wiedzy, stale zainteresowanie tematem oraz dobrą zabawę i aktywny relaks.


16 godz/2 dni  szkolenie stacjonarne, organizowane w godzinach porannych.

cena

1600 zł netto za osobę

W cenie zawarte są koszty warsztatów i materiałów szkoleniowych oraz indywidualne konsultacje.

dla osób pragnących skorzystać z uczestnictwa we wszystkich modułach szkoleniowych serii pod nazwą „Nowoczesny handlowiec” przygotowaliśmy bonusy cenowe. Bliższych informacji dotyczących tej formy promocji udzielamy drogą mailową szkolenia@program.org.pl

promocje cenowe:

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 3 osób udzielamy 5% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 5 osób udzielamy 10% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

liczba miejsc ograniczona

W przypadku zainteresowania tą ofertą osób z innych części kraju prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia ewentualnych terminów spotkań. biuro@program.org.pl