Model Turniejowy – zaproszenie

Pragniemy Państwu zaprezentować jeden z najlepszych w naszym kraju modeli pracy ze środowiskiem – społecznym, rodzinnym, zawodowym.

Cechuje go uniwersalność zastosowań. Przy jego pomocy, można pracować z pojedynczą osobą – wpływać na jej zachowanie, postawy, reakcje. Można pracować z grupą społeczną – zwiększając integrację i współpracę wewnątrzgrupową, utożsamianie się jej członków z grupą i zadaniem, podwyższając jakość i precyzję wykonywanych zadań. Można również wykorzystywać ten model do pracy nad zmianą całego środowiska – społecznego, zakładowego etc.

Jest to model uniwersalny, służący podniesieniu umiejętności twardych i miękkich poszczególnych osób, wyodrębnionych grup społecznych i całego środowiska. Wykorzystywany jest w pracy psychoterapeutycznej z klientem, w pracy z rodziną przeżywającą kryzys (wsparcie okołolecznicze), w pracy socjalnej, w szkolnych programach wychowawczych. Jest skutecznym narzędziem w pracy resocjalizacyjnej, w tzw treatingu, w terapii leczenia uzależnień.

Idealnie sprawdza się jako skuteczne narzędzie do zarządzania zmianą w instytucjonalnym środowisku zawodowym, rozwiązywania problemów, zwiększania morale pracowników i bardzo szybkiego nabywania przez nich wiedzy i potrzebnych do pracy kompetencji społecznych. W stosunku do tradycyjnej formy warsztatowej i terapeutycznej skraca czas i zwiększa szanse przyswojenia wiedzy i umiejętności kilkudziesięciokrotnie. Stopień jego skuteczności wynosi 99,8%.

W chwili obecnej Model Turniejowy objęty jest w pełni licencją na jego używanie i wykorzystywanie przez specjalistów, gdyż wymaga od prowadzącego odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz odpowiedniego poziomu specyficznych doświadczeń i umiejętności. Jako firma posiadamy pełnię praw do jego stosowania, doskonalenia, edytowania etc.

Jako jedyni posiadamy prawa do przygotowania merytorycznego specjalistów w pracy tym modelem.

Przy jego pomocy prowadzimy wsparcie dla osób indywidualnych, wyodrębnionych grup instytucjonalnych (działów), całej kadry pracowniczej w instytucji, jak również w pracy z trudnym, specyficznym klientem. Przy jego pomocy prowadzone są przez nas warsztaty, grupy samopomocowe i wsparcia.

Z jego użyciem możliwa jest praca i nauka zarówno naszych klientów indywidualnych, jak i wsparcie klientów instytucjonalnych, szczególnie w najtrudniejszych do rozwiązania problemach i sektorach usług coachingowych.

Model turniejowy, oparty jest na najnowszej światowej wiedzy i wytycznych do pracy z klientem, jego terapii, nauki, wychowania i socjalizacji.

Szczegółowe informacje na temat Modelu Turniejowego znajdą Państwo tutaj