model przeciwdziałania zjawisku mobbingu – obowiązki pracodawcy zgodnie z art. 94(3) kp

model przeciwdziałania zjawisku mobbingu – obowiązki pracodawcy zgodnie z art. 94(3) kp

 

Zajmujemy się wdrażaniem narzędzi przeciwdziałania zjawisku mobbingu od 2008 roku, w chwili obecnej jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm w tym zakresie. 

Mobbing to forma przemocy - jego profilaktyką i przeciwdziałaniem powinni zajmować się jedynie specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy i redukcji jej skutków – tylko wówczas tworzony przez Państwa model, nie stanie się  narzędziem do stosowania mobbingu odwetowego.

Branża
Konsulting Menedżerski » Doradztwo Personalne

Zakres dzialalności:
organizacja pracy » tworzenie procedur

Tematyka: Obsługa administracyjna firmy Obowiązki prawne przedsiębiorców

opis produktu:
Ze względu na indywidualny charakter każdego przedsiębiorstwa, prawidłowy model przeciwdziałania zjawisku mobbingu powinien zostać stworzony w sposób indywidualny i uwzględniać specyficzny charakter pracy oraz relacji zawodowych i społecznych kadry.Na jego kształt każdorazowo składa się 1/opracowanie standardów działań profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji oraz molestowania. 2/ opracowanie procedur profilaktyki wystąpienia w/w zjawisk 3/ opracowanie procedur postępowania na wypadek wystąpienia w przedsiębiorstwie w/w zjawisk 4/z uwagi na istniejące różnice w przyczynach i mechanizmach opisanych zjawisk, szkolenie personelu w oddzielnych zawodowo grupach. 5/szkolenie skierowane do kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz kadry menadżerskiej niższego szczebla, na którego problematykę składa się wdrażanie w przedsiębiorstwie stworzonego modelu, wyznaczenie celów oraz podział ról i zadań.

cel – potrzeba:
Od 2011 roku każdy z pracodawców ma obowiązek stworzenia w przedsiębiorstwie indywidualnego modelu przeciwdziałania zjawiskom takim jak mobbing, dyskryminacja i molestowanie – modelu, który w skuteczny sposób ograniczy występowanie w/w zjawisk.Wbrew ogólnej opinii, prawo nie uwzględnia sytuacji, w których w danym przedsiębiorstwie nie dochodzi do nadużyć w sferze relacji społecznych. Taka sytuacja nie nie powodem do zwolnienia pracodawcy z postawionych przez ustawodawcę wymogów organizacyjnych.

szczegółowy program przesyłamy mailem.

metodologia:
Z uwagi na specyfikę, wielowątkowość produktu oraz specyficzny charakter, nasi specjaliści pracują wg następującego algorytmu. Faza przygotowawcza 1. diagnoza 2. opracowanie indywidualnego planu/programu pracy Faza wstępna 1. wstępne opracowanie modelu 2. wstępne jego zdrożenie Faza właściwa 1. system szkoleń wdrażający model faza końcowa 1. ewaluacja 2. ewentualna modyfikacja 3. utrwalenie

doświadczenie:
Jako firma od lat specjalizujemy się w tzw trudnych obszarach działań biznesowych, generujących stres i wypalenie zawodowe. Nasi specjaliści, posiadają szeroką wiedzę w zakresie psychotraumatologii pracy, funkcjonowania człowieka w sytuacjach dla niego stresowych i reakcjach postraumatycznych.W chwili obecnej jesteśmy liderem w tworzeniu modeli przeciwdziałania zjawisku mobbingu na polskim rynku – tak w sferze biznesowej jak i socjalnej, opiekuńczej, medycznej, etc

certyfikaty:
Zgodnie z wymogami prawa, każdy z pracowników otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia, na którym znajduje się wykaz zagadnień, z którymi został zaznajomiony.Pracodawca otrzymuje certyfikat wdrożenia w przedsiębiorstwie modelu przeciwdziałania zjawisku mobbingu, wraz z pełnym pakietem przygotowanych materiałów.

kryteria wyceny:
Więcej informacji uzyskają Państwo mailowo biuro@program.org.pl lub telefonicznie rozmawiając bezpośrednio ze specjalistą 511363206

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>