Zarządzanie różnorodnością (diversity management)

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) to coraz bardziej popularny światowy standard, w zarządzaniu – pozwalający na wejście w nowe rynki zbytu oraz podniesienie jakości świadczonych usług

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – szkolenie dla HR  – dobór pracowników

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – szkolenie dla HR – dobór pracowników

Cel szkolenia Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych w celu budowy zespołów pracowniczych w celu funkcjonowania strategii Zarządzanie różnorodnością (diversity management) oraz doboru odpowiedniej kadry. Odbiorcy 1/Pracownicy działów HR odpowiedzialni w przedsiębiorstwie/instytucji za nabór kandydatów do pracy oraz politykę personalną. 2/Osoby zajmujące się zawodowo rekrutacją wewnątrz firmy/instytucji oraz pracujący na zlecenie innych podmiotów […]

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – szkolenie dla kadry kierowniczej – zarządzanie zespołem

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – szkolenie dla kadry kierowniczej – zarządzanie zespołem

Cel szkolenia Celem szkolenia jest pełne przygotowanie kadry kierowniczej do budowy zespołów pracowniczych i ich zarządzania zgodnie z zasadami Zarządzania różnorodnością (diversity management), w kierunku lepszego zaspokajania potrzeb zróżnicowanych klientów oraz tworzenia nowych strategii rozwoju. Odbiorcy szkolenia Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej/menadżerskiej niższego i wyższego szczebla, której zadaniem jest budowa i kierowanie zespołem pracowników oraz […]

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – szkolenie dla pracowników – budowanie zespołów

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) – szkolenie dla pracowników – budowanie zespołów

Cel szkolenia Nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania różnic kulturowych, wiekowych, płci, innych w grupowej realizacji zadań związanych z obsługą klienta i tworzeniem nowych strategii rozwoju. Odbiorcy szkolenia Pracownicy instytucji państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorstw i zakładów pracy wszystkich branż rynkowych. Plan szkolenia (wersja skrócona) 1/Podstawowe informacje dotyczące zarządzania różnorodnością (diversity management) – wprowadzenie do tematu […]

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) szkolenie dla kadry zarządzającej

Zarządzanie różnorodnością (diversity management) szkolenie dla kadry zarządzającej

Cel szkolenia Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności wykorzystania różnorodności osób zatrudnionych w firmie/urzędzie do zwiększenia efektywności i jakości działań oraz podwyższenia wartości marki. Program szkolenia (informacje skrócone) 1/Podstawowe informacje dotyczące zarządzania różnorodnością (diversity management) – wprowadzenie do tematu (definicje, historia, prawo) 2/Podłoże kulturowe, społeczne i ekonomiczne do stosowania diversity management jako metody zwiększającej […]