Zadania trenerów zawodowych przeciwdziałania mobbingu, dyskryminacji i molestowania

Sprawdź co będzie należeć do Twoich obowiązków jako trenera

Zadania trenera przeciwdziałania zjawisku mobbingu, dyskryminacji i molestowania

Otrzymanie zawodowego certyfikatu trenera jest jednocześnie udostępnieniem licencji Mobbing Program CTB na wdrażanie modelu przeciwdziałania mobbingu w zakładach pracy, w tym: prowadzenia szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania. prowadzenia szkoleń dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za budowę modelu profilaktyki i przeciwdziałania mobbingu. prowadzenie konsultacji dla osób budujących […]

Profilaktyka i przeciwdziałanie zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy – Obowiązki pracodawcy Art. 94 (3) KP

Profilaktyka i przeciwdziałanie zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy – Obowiązki pracodawcy Art. 94 (3) KP

  Zajmujemy się wdrażaniem narzędzi przeciwdziałania zjawisku mobbingu od 2008 roku, w chwili obecnej jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm w tym zakresie.  Mobbing to forma przemocy – jego profilaktyką i przeciwdziałaniem powinni zajmować się jedynie specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy i redukcji jej skutków – tylko wówczas tworzony przez Państwa model, nie stanie się  narzędziem do stosowania […]