Kursy zawodowe trenerskie

Zostań certyfikowanym trenerem przeciwdziałania mobbingu

Kurs trenerów szkoleń przeciwdziałania zjawisku mobbingu – akredytacja PTPM

Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Mobbingu z siedzibą w Katowicach oraz Mobbing Program CTB z siedzibą w Świętochłowicach Zapraszają na certyfikowany kurs zawodowy trenerów szkoleń w zakresie przeciwdziałania mobbingu   Wprowadzenie Od roku 2011 każdy z pracodawców, dyrektorów i osób zarządzających instytucją, zgodnie wytycznymi PIP do art 94(3) KP, jest zobowiązany do przeszkolenia całej kadry zatrudnionych w […]