Konsultacje indywidualne

Konsultacje dla pracodawców

Konsultacje dla pracodawców

Mobbing to forma przemocy – jego profilaktyką i przeciwdziałaniem powinni zajmować się jedynie specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy i redukcji jej skutków – tylko wówczas tworzony przez Państwa model, nie stanie się  narzędziem do stosowania mobbingu odwetowego. Zapraszamy do korzystania z konsultacji prowadzonych przez naszych trenerów w  zakresie problemów związanych z występowaniem zjawisk mobbingu, dyskryminacji i molestowania profilaktyki […]