Centrum badań nad mobbingiem

Diagnoza, ewaluacja, badania profilaktyczne

Centrum badań nad mobbingiem

Centrum badań nad mobbingiem

Diagnoza mobbingu, dyskryminacji i molestowania w stosunkach pracy    1/Badania diagnostyczne Uznane narzędzie pracodawcy w przeciwdziałaniu zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania do celów formalno-prawnych.  Zapraszamy do skorzystania z pełnego zestawu prowadzonych przez nas badań dotyczących mobbingu w przedsiębiorstwie.  W szczególności polecamy profesjonalnie wykonane badania w zakresie: diagnostyki występowania mobbingu w Państwa przedsiębiorstwie/instytucji – wskazanie mobbera […]