Oferta dla rodziców

Jeśli Twoje dziecko nie radzi sobie w szkole – jest nadpobudliwe, nie potrafi skupić uwagi, ucieka z lekcji.