Certyfikacja trenerów przeciwdziałania mobbingu

Zobacz jak zostać certyfikowanym trenerem przeciwdziałania mobbingu

Zawodowa licencyjna certyfikacja trenerów przeciwdziałania zjawisku mobbingu

Otrzymanie zawodowego certyfikatu trenera jest jednocześnie udostępnieniem licencji Mobbing Program CTB na wdrażanie modelu przeciwdziałania mobbingu w zakładach pracy, pod marką Mobbing Program i wg wytycznych metody. prowadzenia szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania. prowadzenia szkoleń dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za budowę modelu profilaktyki i przeciwdziałania […]